Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace pro podporu činnosti profesionálních i dobrovolných hasičů v ČR formou grantů. Specializujeme se na zachovávání tradic, poskytování příspěvků na projekty osvěty a výchovy mládeže, v neposlední řadě i na podporu hasičských …
724 263 160


Nadační fond Lepší vyhlídky

 – Naplánovat trasu
Chceme poskytovat kvalitní vzdělávací systém v oblasti soft skills pro mladé lidi. Chceme našim studentům umožňovat realizaci jejich plánů a podnikatelských záměrů, tak, aby naplňovali svou životní vizi. Prostřednictvím vzdělávání mladých lidí chceme pozitivně ovlivnit budoucnost této …
608 198 189

Nadace Envioptimum

 – Naplánovat trasu
Organizace celostátní soutěže diplomových prací z oblasti ochrany a tvorby životního …
603 826 910

Nadace Josefa Plívy

 – Naplánovat trasu
Podporujeme kulturu a vzdělanost mládeže. Snažíme se o prohlubování mezinárodních styků zejména u mladé generace. Našim cílem je spolupráce při záchraně historických objektů, zlepšování životního prostředí a charitatiní činnosti. Zaměřujeme se na podporu spolkové …
461 530 237

Nadační fond Kociánka

 – Naplánovat trasu
Shromažďování a vynakládání finančních prostředků na zlepšení a zkvalitnění péče o děti a mládež s tělesným …
515 504 201

Lýskův nadační fond

 – Naplánovat trasu
Činnost nadačního fondu zaměřeného na vzdělávání dětí v oblasti hudby a hudební …
737 606 784


Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje Domovy potřebných, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj sociální péče a služeb. Získávání finančních prostředků na sociální služby, podpora vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků v sociálních službách i sociálních …
731 486 740

Český nadační fond pro vydru

 – Naplánovat trasu
Cílem nadace je zvýšit toleranci, respekt a zodpovědnost společnosti vůči přírodě a životnímu …
725 503 563

Nadační fond Lepší vyhlídky

 – Naplánovat trasu
Chceme poskytovat kvalitní vzdělávací systém v oblasti soft skills pro mladé lidi. Chceme našim studentům umožňovat realizaci jejich plánů a podnikatelských záměrů, tak, aby naplňovali svou životní vizi. Prostřednictvím vzdělávání mladých lidí chceme pozitivně ovlivnit budoucnost této …
733 545 606

Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie, nadace

 – Naplánovat trasu
Cílem nadace je přednostně podporovat vzdělávání zdravotních sester, dietních terapeutů a tím dosáhnout jejich špičkové odborné, jazykové a etické úrovně. Specializujeme se na edukaci různých zdravotnických odborností na výživu nemocných trpících zhoubnými …
495 763 120

Nadace mezilidské tolerance Thomase Grala

 – Naplánovat trasu
Nadace je zaměřena na podporu vzdělávacích a vědeckých snah o mezilidskou toleranci. Zaměřujeme se na výzkum a ovlivnění mezilidské agresivity či respektování lidských a pacientových práv. Nabízíme propojení odborných medicínských i etických aspektů ve školství a …
495 816 247

Nadační fond Základní školy Komenského, Letohrad

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je rozvoj duchovních a fyzických hodnot a vzdělanosti žáků naší …