Firmy

Nadace Pražské děti, nadace

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek, jehož hlavní náplní je organizování rozmanitých programů, ať již kulturních či sportovních, pro děti předškolního a školního věku. Podporujeme a finančně se podílíme na charitativních výstavách, divadelních projektech či mateřské a základní …
222 312 991


Nadace Media Development Investment Fund, Inc. - Praha

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se finanční a technologickou pomocí nezávislým mediálním a informačním podnikům fungujícím v nepříznivých podmínkách. Našim klientům pomáháme vybudovat funkční a finančně životaschopné podniky. Podporujeme vzdělanost a rozvoj …
224 312 832

Nadační fond Jakuba Škody

 – Naplánovat trasu
Snaha o modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a o rozvoj mezinárodní spolupráce se školami obdobného …
581 210 486

Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace pro podporu činnosti profesionálních i dobrovolných hasičů v ČR formou grantů. Specializujeme se na zachovávání tradic, poskytování příspěvků na projekty osvěty a výchovy mládeže, v neposlední řadě i na podporu hasičských …
724 263 160

Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios

 – Naplánovat trasu
Podpora dovzdělávacích aktivit pro studenty se zaměřením na mezináboženský dialog a sociálně etické …
221 988 420

EUVIET

 – Naplánovat trasu
Provozování občanského sdružení, které se zabývá pomocí cizincům při integraci do EU a podpoře …
602 826 625

Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí se zdravotním postižením při jejich vzdělání a předprofesní přípravě. Shromažďujeme finanční prostředky pro poskytnutí stipendia studentům škol Jedličkova ústavu a lidem se zdravotním postižením, jimž příspěvek pomůže v dalším studiu či …
602 296 809

Nadace 17. listopadu

 – Naplánovat trasu
Podpora vzdělávání nadaných studentů ze sociálně slabších vrstev na Fakultě stavební ČVUT v …
224 354 542Nadační fond Dětský čin roku

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na výchovu dětí základního školního věku k pravdě, dobru, lidskosti a vzájemnosti. Pořádáme stejnojmennou charitativní …
221 998 253

Nadační fond Věry Třebické - Řivnáčové

 – Naplánovat trasu
Podpora studijních, badatelských, uměleckých projektů a publikační …
221 988 319