Firmy

Brána jazyků pootevřená, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Podpora výuky jazyků i jiných předmětů a zahraničních zájezdů při ZŠ Brána jazyků. Dále nadace podporuje různé aktivity ve škole, mezi které patří například sportovní hry a psaní na …
224 933 877

Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky

 – Naplánovat trasu
Záměrem projektu je podpora svěřenců dětských domovů, kteří se rozhodnou vzdělávat a později i začít svou profesní kariéru v oboru cestovního ruchu, respektive v hotelnictví a …

Nadační fond Hotelové školy v Mariánských Lázních

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora zařízením a aktivitám napomáhajícím rozvoji mládeže v hotelovém školství a také kompenzace nedostatečného materiálního vybavení školy. Dále podporujeme zvelebení objektu školy, spolupráci s veřejností, propagaci školy, zahraniční styky a sociální …
354 622 605

Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí se zdravotním postižením při jejich vzdělání a předprofesní přípravě. Shromažďujeme finanční prostředky pro poskytnutí stipendia studentům škol Jedličkova ústavu a lidem se zdravotním postižením, jimž příspěvek pomůže v dalším studiu či …
602 296 809

Nadace Umění pro zdraví

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci se zaměřením na tvorbu a nápravu prostředí uměleckými prostředky a na podporu vzdělanosti. Podporujeme výchovné, kulturní, vzdělávací a další programy. Nabízíme pomoc dětem, lidem se zdravotním postižením, nemocným a starým …
733 389 009

Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace pro podporu činnosti profesionálních i dobrovolných hasičů v ČR formou grantů. Specializujeme se na zachovávání tradic, poskytování příspěvků na projekty osvěty a výchovy mládeže, v neposlední řadě i na podporu hasičských …
724 263 160

Nadační fond Věry Třebické - Řivnáčové

 – Naplánovat trasu
Podpora studijních, badatelských, uměleckých projektů a publikační …
221 988 319

Mezinárodní univerzita celoživotního vzdělávání, z.s.

 – Naplánovat trasu
MUCV poskytuje vysokoškolské a postgraduální vzdělávání dospělých. Zaměřuje se na české i zahraniční absolventy z praxe a absolventy inženýrských oborů, kteří mají zájem o druhé vysokoškolské vzdělání v humanitních oborech ( PhDr. doktor filosofie ). Nabízíme studium Bc., Mgr., PhDr., PhD., …
603 841 001

Nadace Pražské děti, nadace

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek, jehož hlavní náplní je organizování rozmanitých programů, ať již kulturních či sportovních, pro děti předškolního a školního věku. Podporujeme a finančně se podílíme na charitativních výstavách, divadelních projektech či mateřské a základní …
222 312 991

Centrum podpory cizinců

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociálního, pracovního poradenství, vzdělávacích kurzů v oblasti českého jazyka a práce s počítačem pro …
581 111 550

Nadační fond pro biomechaniku člověka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci podporující činnost v oblasti biomechaniky na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Zaměřujeme se i na podporu odborných stáží studentů, doktorandů, pedagogů a odborníků na tuzemských i zahraničních pracovištích, publikační činnosti vědeckých pracovníků a …

Nadační fond Střední odborné školy Blatná

 – Naplánovat trasu
Přispíváme na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a vybavení …

Nadační fond Má vlast

 – Naplánovat trasu
Nadační fond podporuje jednotlivce, skupiny či spolky, pro které není prázdným pojmem starost o současnost a budoucnost naší země hluboce ukotvené ve svých dějinách. Podporuje ty, díky jejichž úsilí a tvořivost zůstávají mnohé, neprávem opomíjené, tradice v naší zemi stále …
728 782 554