Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadační fond NABLA

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se shromažďováním finančních prostředků na podporu vzdělávání talentovaných studentů (obory matematické, technické, přírodovědné) a podpory těchto studentů. Zaměřujeme se na žáky a studenty Moravskoslezského …

Lýskův nadační fond

 – Naplánovat trasu
Činnost nadačního fondu zaměřeného na vzdělávání dětí v oblasti hudby a hudební …
737 606 784


Svět vzdělání, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz konceptu rozšířené výuky pro děti prvního stupně ZŠ. Jedná se o navázání na běžný studijní program základní školy, který je doplněný o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá výuka probíhá ve škole a přímo navazuje na rozvrh třídy. Jde o hodiny anglického jazyka, logiky a osobnostního …
739 992 212

F-nadace

 – Naplánovat trasu
Podpora neziskových projektů v oblastech kultury, umění, vzdělání, výchovy a sociální péče za účelem poznání a rozvoje křesťanských duchovních …
774 498 370

Nadace ADICTA

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je shromažďování finančních prostředků k podpoře a realizaci osvětové, vzdělávací, publikační, klinické a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti péče o osoby s problémy vyvolanými užíváním návykových látek a závislostí na těchto …

Nadace Josefa Plívy

 – Naplánovat trasu
Podporujeme kulturu a vzdělanost mládeže. Snažíme se o prohlubování mezinárodních styků zejména u mladé generace. Našim cílem je spolupráce při záchraně historických objektů, zlepšování životního prostředí a charitatiní činnosti. Zaměřujeme se na podporu spolkové …
461 530 237

Nadace T-Soft Eternity

 – Naplánovat trasu
Vytváření vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na meziodborovém přístupu, synergii a netradiční …
261 710 561

Mezinárodní univerzita celoživotního vzdělávání, z.s.

 – Naplánovat trasu
MUCV poskytuje vysokoškolské a postgraduální vzdělávání dospělých. Zaměřuje se na české i zahraniční absolventy z praxe a absolventy inženýrských oborů, kteří mají zájem o druhé vysokoškolské vzdělání v humanitních oborech ( PhDr. doktor filosofie ). Nabízíme studium Bc., Mgr., PhDr., PhD., …
603 841 001Nadační fond Ledňáček

 – Naplánovat trasu
Zajištění pomoci dětem a podpora jejich kulturního, sportovního a volnočasového …
602 255 925

Nadace Media Development Investment Fund, Inc. - Praha

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se finanční a technologickou pomocí nezávislým mediálním a informačním podnikům fungujícím v nepříznivých podmínkách. Našim klientům pomáháme vybudovat funkční a finančně životaschopné podniky. Podporujeme vzdělanost a rozvoj …
224 312 832

Nadace střední školy hotelové, obchodní a polygrafické

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci se zaměřením na podporu studijních, badatelských a uměleckých projektů či publikační …
558 746 149