Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Oblastní charita Třebíč - Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb včetně možnosti azylového ubytování pro matky s dětmi v nepříznivé životní situaci. Zajištění sociálně právní ochrany dětí a základního sociálního …
776 048 198

Charita Kojetín

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a azylového ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci. Zvýšit povědomí uživatelek o možnostech řešení jejich situace. Usnadnit a zprostředkovat přístup k pomoci dalších odborníků. Zajistit bezpečí a zázemí po dobu, kterou potřebují ke zvládnutí …
581 761 152

Oblastní charita Kroměříž

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování pro matky s dětmi bez střechy nad hlavou, které se ocitly v obtížné životní …
573 335 528

Oblastní charita Uherské Hradiště - Azylový dům Sv. Vincence

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového bydlení pro lidi v obtížné životní situaci. Zajištění legálního příjmu a základních potřeb uživatele jako je příprava stravy a dočasné ubytování. K dispozici je poradna pro řešení sociálních otázek. Kapacita je 30 …

Astras, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu s noclehárnou a nízkoprahového denního centra pro muže i ženy. Nabídka sociálních služeb pro osoby bez přístřeší. Zajištění poradenství a pomoci při hledání či udržení …

Oblastní charita Uherské Hradiště - Azylové bydlení Cusanus

 – Naplánovat trasu
Posláním bydlení je podpořit člověka v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Ženy, muži i páry zde nacházejí dočasné ubytování a další podporu při dosahování příznivých změn ve svém životě. Snahou zařízení je vytvářet bezpečné prostředí a přispívat k začlenění do běžného …

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
724 667 622

Petrklíč, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové ubytování, utajený pobyt, krizové poradenství, socioterapeutický program a pomoc v sociálněprávních problémech. Hlavním zaměřením je pomoci zvládnout nepříznivé období ženám a matkám s dětmi a usnadnit jim tak sociální …
572 503 675

Samaritán

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro muže bez …
577 925 083

Nový domov

 – Naplánovat trasu
Provoz domova pro matky a těhotné ženy. Zajišťujeme uživatelům materiální, psychické i duchovní podmínky pro řádnou výchovu a optimální vývoj jejich …
577 932 388

Armáda spásy v ČR - Azylový dům pro matky s dětmi

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby a ubytování zletilým ženám s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě nezaopatřenosti do 26 let) a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, které chtějí svou situaci aktivně …
773 770 241

Dům na půl cesty

 – Naplánovat trasu
Umožňujeme mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde mohou s naší pomocí získat a rozvíjet dovednosti, potřebné pro samostatný život, a díky tomu zlepšit svoji životní situaci. Nabízíme místo až pro 9 …
584 440 317

Oblastní charita Uherský Brod - Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování pro maminky s dětmi, které se ocitly v obtížné životní …

Sociální služby města Žďár nad Sázavou - Azylový dům pro muže

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylovou ubytovnu pro muže s kapacitou 24 lůžek. Zajišťujeme tak dočasné ubytování. Poskytujeme podporu samostatnosti v běžných denních činnostech jako jsou úklid, praní, žehlení, osobní hygiena, příprava stravy a další a pomoc při začleňování do běžného …
778 548 487