Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální službu v azylovém domě pro těhotné ženy v tísni. Azylový dům je k dispozici také matkám s dětmi do sedmi let věku. Celková kapacita domova je 14 …
733 125 261

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
585 002 630

Sociální služby Šternberk - Azylový dům

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro matky či otce v tísni. Poskytujeme ubytování a stravu. Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Zprostředkováváme kontakt se společenským …
(1)
585 002 582

Oblastní charita Havlíčkův Brod - Charitní domov

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství či ubytování na nezbytně nutnou dobu těhotným ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní …
569 431 149

Azylový dům Rybka Studená

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro všechny občany v krizové životní situaci. Řešíme nepříznivé životní situace, vedeme k samostatnosti, pomáháme sociálně a právně, podporujeme při vytváření a udržování vztahů a samostatného života. Poskytujeme přístřeší hlavně pro rodiny s dětmi. Kapacita je 35 …
384 391 001

Armáda spásy v České republice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra. Nabízíme ubytování a pomoc lidem bez přístřeší při řešení jejich nepříznivé situace a pomáháme jim začlenit se zpět do společnosti. Možnost celodenní …
583 224 634

PONTIS Šumperk o.p.s.

Poskytujeme služby azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi, který poskytuje pomoc v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou …

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro ženy a matky s dětmi, terénní asistenční službu pro rodiny s dětmi, poradnu pro rodinu a schránku důvěry. Realizujeme projekty a akce pro rodiny. Poskytujeme sociální poradenství pro cizince a zabýváme se sociálně právní ochranou …
734 520 916


Slezská diakonie - Bethel

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování …
554 719 052

Charita Valašské Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování pro matky s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci. Kapacita je 12 matek a 28 …
(1)
571 616 657