Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Azylový dům Jonáš

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc formou azylového bydlení ženám, mužům, matkám či otcům a rodinám s dětmi v …
774 116 499

Dům humanity a denní stacionář Česká Lípa

 – Naplánovat trasu
Provoz domu humanity, což je azylový dům pro občany regionu Českolipska, kteří přišli o přístřeší a dostali se do tíživé sociální situace. Poskytnutí ubytování, stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
487 874 612

Oblastní charita Liberec - Domov sv. Moniky

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování pro maminky i s jejich dětmi. Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí i při zajištění chodu domácnosti. Poskytujeme základní a odborné sociální …
485 103 964

Návrat, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních pobytových služeb osobám v nepříznivé sociální situaci od 18 …
485 103 141

R - Mosty, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení. Přijímáme matky s dětmi a těhotné ženy od 18-ti let bez rozdílu etnické příslušnosti. Azylový dům je součástí projektu Azylové tréninkové centrum. Poskytujeme odborné sociální …
(1)
326 723 005

Domov sv. Máří Magdaleny

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci handicapovaným matkám s dětmi z celé republiky formou azylového ubytování. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí a při zajištění …
412 379 211

Centrum sociálních služeb Děčín

 – Naplánovat trasu
Provozujeme noclehárnu azylového domu s kapacitou 29 lůžek. Poskytujeme ambulantní služby mužům bez přístřeší, kteří mají zájem o využití hygienického zařízení a …
737 703 772

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování pro muže a rodiny v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Kapacita domu je 7 pokojů s celkem 18 lůžky. K dispozici je společné sociální zařízení. Poskytování psychologického poradenství. Umožňujeme přípravu teplé stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní …
416 837 233

Farní charita Roudnice nad Labem

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc formou azylového ubytování pro ženy a matky s dětmi. K dispozici je též pečovatelská služba. Snažíme se přispět k řešení nepříznivé sociální situace a začlenění uživatelů služby do běžné společnosti. Klademe důraz na podporu samostatnosti uživatelů služby a zájmy …
731 625 969

Azylový dům sv. Gerarda

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování pro matky s dětmi v tíživé životní …
326 907 824

Farní charita Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu, noclehárny, terénní služby a nízkoprahového denního centra. Nabídka humanitární pomoci. Poskytování poradenství v tíživé situaci. Azylový dům s kapacitou 23 lůžek je určen pro muže ve věku 18 – 64 let. Noclehárna má kapacitu 5 lůžek a je taktéž určena …
416 732 303

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
(1)
724 667 634

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
724 567 548

Dům Naděje Želetická

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Umožňujeme přípravu teplé stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní službu. Poskytujeme sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních …
(1)
416 797 511