Firmy

Point 14 - Středisko následné péče

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro muže ve věku od 18 do 40 let, kteří ukončili léčbu v terapeutické komunitě pro drogově závislé nebo v zařízení podobného typu. Poskytování individuálních a skupinových terapií, sociálního a rodinného poradenství, pracovních terapií. Podpora volnočasových …
377 442 669

Azylový dům Filia

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a ochranu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemají kde bydlet. K dispozici jsou společná sociální zařízení a kuchyňky. K dalším společným zařízením patří společenský koutek, učebna, prádelna či sušárny. Celková kapacita je 17 pokojů a 52 …
(1)
387 427 168

Diecézní charita Brno - Azylový dům pro lidi bez domova

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší. Zajištění stravy a hygienických zařízení. Poskytujeme sociální poradenství a informujeme veřejnost o problematice osob bez …
515 536 435

Domov sv. Františka

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme azylové bydlení pro lidi bez domova. Nabízíme podmínky pro samostatnou přípravu stravy, pro celkovou hygienu těla a pro zajištění úklidu. Zprostředkováváme konzultace s psychologem a …
377 220 477

Armáda spásy v ČR - Domov Přístav

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme lidem bez přístřeší bezpečné místo k životu. Režim našeho Domova je přizpůsoben specifickým potřebám našich uživatelů. Nabízíme ubytování a stravu osobám starším 50 let v tíživé životní …
773 770 124

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
724 667 622

Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Zajišťujeme ubytování, stravování, ošacení a podmínky pro celkovou hygienu těla. Nabízíme základní sociální poradenství. Klientky se účastní kurzů o zvládání osobních financí. Vedení k osobní odpovědnosti a zapojení se do běžného chodu …
567 331 452

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Domov pro matky s dětmi poskytuje podporu a zázemí v překonávání obtížného životního období osamělým matkám s malými dětmi a těhotným …
599 455 101

Oblastní charita Uherské Hradiště - Azylové bydlení Cusanus

 – Naplánovat trasu
Posláním bydlení je podpořit člověka v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Ženy, muži i páry zde nacházejí dočasné ubytování a další podporu při dosahování příznivých změn ve svém životě. Snahou zařízení je vytvářet bezpečné prostředí a přispívat k začlenění do běžného …

Domov pro matky s dětmi

 – Naplánovat trasu
Nabídka dočasného ubytování ženám i s jejich potomky, které ze závažných důvodů ztratily možnost vlastního …
495 221 810

Farní charita Lovosice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro ženy a matky s …
731 129 760

Otevřené srdce

 – Naplánovat trasu
Azylový dům pro matky s dětmi v krizové sociální …
272 766 694

Byt sv. Lukáše

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování v noclehárně pro muže bez domova s kapacitou pro 6 osob. Poskytujeme možnost přenocování, sociálního poradenství, celkové hygieny, výměny ložního prádla a podmínky pro samostatnou přípravu jídla. Zaměřujeme se na sociální, psychickou a duchovní …
371 726 129

Ubytovna Venedik

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. K dispozici jsou pokoje se společnou kuchyní a sociálním …
581 773 783