Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování mužům i ženám v důchodovém věku v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování psychologického poradenství a pomoci se zprostředkováním zdravotní péče. Umožňujeme přípravu stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní službu. Disponujeme kapacitou 30 …
272 660 460

Slezská diakonie - Sára

 – Naplánovat trasu
Posláním azylového domu je poskytování dočasného ubytování a podpory při řešení nepříznivé sociální situace soběstačným ženám od 18 let, které se ocitly bez přístřeší. Služba směřuje k posílení jejich nezávislosti a schopnosti znovu se začlenit do …

Sociální služby Karviná

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu. Snažíme se o vytvoření klidného, stabilního a bezpečného prostředí uživatelům služeb a vedení uživatelů k aktivnímu řešení vlastní situace. Pomáháme jim při postupnému začleňování do běžného života. Služby jsou poskytovány rodičovským párům, těhotným ženám a …
596 313 839

Azylový dům Svitavy

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ubytování mužům v nepříznivé životní nebo sociální situaci, ve které se ocitli z důvodu …

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
378 606 855

DPC Osek

 – Naplánovat trasu
Provozujeme Dům na půli cesty pro mladé dospívající dívky a chlapce do 26 let odcházející z dětských domovů. Poskytujeme ubytování na přechodnou dobu s kapacitou 4 lůžka. K dispozici je sociální zařízení či kuchyňka. Nabízíme sociální …
417 530 813


Městská charita České Budějovice

Nabídka sociální a psychologické pomoci včetně možnosti azylového bydlení pro lidi v obtížné životní situaci. Provoz noclehárny pro …

Pomoc v nouzi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme službu azylového domu pro jednotlivce. Všechny části této sociální služby mají provozní dobu 7 dní v týdnu. Azylový dům nabízí celkem 24 lůžek pro matky s dětmi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi či osoby komerčně …
733 729 819

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín - Nízkoprahové denní centrum

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší o maximální denní kapacitě 20 osob a noclehárnu o kapacitě 6 lůžek. Našim cílem je poskytnout pomoc a zmírnit sociální i zdravotní rizika vyplývající ze způsobu života lidí bez přístřeší a podpořit je v řešení nepříznivé životní …
577 432 383

Azylový dům Debora

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro matky s dětmi. Pomoc při zvládání těžkých životních …
596 787 437

Centrum sociálních služeb Znojmo - Azylový dům

 – Naplánovat trasu
Provoz noclehárny a azylového domu pro muže, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a kteří nejsou tuto situaci schopni řešit vlastními silami. Kapacita zařízení je 44 lůžek. Poskytování individuálního poradenství, podpůrné intervence, rozvojových …
515 221 021

Oblastní charita Uherské Hradiště - Azylový dům Sv. Vincence

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového bydlení pro lidi v obtížné životní situaci. Zajištění legálního příjmu a základních potřeb uživatele jako je příprava stravy a dočasné ubytování. K dispozici je poradna pro řešení sociálních otázek. Kapacita je 30 …

Astras, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu s noclehárnou a nízkoprahového denního centra pro muže i ženy. Nabídka sociálních služeb pro osoby bez přístřeší. Zajištění poradenství a pomoci při hledání či udržení …