Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dům humanity a denní stacionář Česká Lípa

 – Naplánovat trasu
Provoz domu humanity, což je azylový dům pro občany regionu Českolipska, kteří přišli o přístřeší a dostali se do tíživé sociální situace. Poskytnutí ubytování, stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
487 874 612

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové bydlení pro 6 matek s dětmi v nouzi. Poskytujeme stravování, pomoc při uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí a oprávněných …
376 323 210

Centrum sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Provozování azylového domu a noclehárny. Pomoc a podpora osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a nachází se tak v jedné z nejsložitějších situací v …
724 837 835

Petrklíč, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové ubytování, utajený pobyt, krizové poradenství, socioterapeutický program a pomoc v sociálněprávních problémech. Hlavním zaměřením je pomoci zvládnout nepříznivé období ženám a matkám s dětmi a usnadnit jim tak sociální …
572 503 675

G - centrum Tábor

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování a sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi. Poskytování emocionální podpory a sociálního …
381 261 575

Diecézní charita Brno - Azylový dům pro lidi bez domova

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší. Zajištění stravy a hygienických zařízení. Poskytujeme sociální poradenství a informujeme veřejnost o problematice osob bez …
515 536 435


Slezská diakonie - Bethel

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování …
558 334 861

Oblastní charita Havlíčkův Brod - Charitní domov

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství či ubytování na nezbytně nutnou dobu těhotným ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní …
569 431 149

PONTIS Šumperk o.p.s.

Poskytujeme služby azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi, který poskytuje pomoc v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou …

Azylový dům sv. Gerarda

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování pro matky s dětmi v tíživé životní …
326 907 824

Oblastní charita Znojmo

 – Naplánovat trasu
Poskytování psychické a sociální pomoci včetně azylového bydlení matkám s dětmi, otcům či těhotným ženám v těžké životní situaci. Zajištění …
515 220 755

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

 – Naplánovat trasu
Provozování azylového …
383 323 639

Oblastní charita Třebíč - Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb včetně možnosti azylového ubytování pro matky s dětmi v nepříznivé životní situaci. Zajištění sociálně právní ochrany dětí a základního sociálního …
776 048 198