Firmy

Point 14 - Středisko následné péče

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro muže ve věku od 18 do 40 let, kteří ukončili léčbu v terapeutické komunitě pro drogově závislé nebo v zařízení podobného typu. Poskytování individuálních a skupinových terapií, sociálního a rodinného poradenství, pracovních terapií. Podpora volnočasových …
377 442 669

Azylový dům Filia

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a ochranu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemají kde bydlet. K dispozici jsou společná sociální zařízení a kuchyňky. K dalším společným zařízením patří společenský koutek, učebna, prádelna či sušárny. Celková kapacita je 17 pokojů a 52 …
(1)
387 427 168

Diecézní charita Brno - Azylový dům pro lidi bez domova

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší. Zajištění stravy a hygienických zařízení. Poskytujeme sociální poradenství a informujeme veřejnost o problematice osob bez …
515 536 435

Domov sv. Františka

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme azylové bydlení pro lidi bez domova. Nabízíme podmínky pro samostatnou přípravu stravy, pro celkovou hygienu těla a pro zajištění úklidu. Zprostředkováváme konzultace s psychologem a …
377 220 477

Sociální služby Šternberk - Azylový dům

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro matky či otce v tísni. Poskytujeme ubytování a stravu. Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Zprostředkováváme kontakt se společenským …
(1)
585 002 582

Armáda spásy v ČR - Domov Přístav

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme lidem bez přístřeší bezpečné místo k životu. Režim našeho Domova je přizpůsoben specifickým potřebám našich uživatelů. Nabízíme ubytování a stravu osobám starším 50 let v tíživé životní …
773 770 124

Petrklíč, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové ubytování, utajený pobyt, krizové poradenství, socioterapeutický program a pomoc v sociálněprávních problémech. Hlavním zaměřením je pomoci zvládnout nepříznivé období ženám a matkám s dětmi a usnadnit jim tak sociální …
572 503 675

Dům humanity a denní stacionář Česká Lípa

 – Naplánovat trasu
Provoz domu humanity, což je azylový dům pro občany regionu Českolipska, kteří přišli o přístřeší a dostali se do tíživé sociální situace. Poskytnutí ubytování, stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
487 874 612

Slezská diakonie - Chana

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme přechodné ubytování a poradenství ženám s dětmi a také ženám samotným. Klienty podporujeme při řešení jejich nepříznivé životní situace a při hledání nového bydlení. Pořádáme společné výlety a víkendové …
595 178 794

Dům na půl cesty

 – Naplánovat trasu
Umožňujeme mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde mohou s naší pomocí získat a rozvíjet dovednosti, potřebné pro samostatný život, a díky tomu zlepšit svoji životní situaci. Nabízíme místo až pro 9 …
584 440 317

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
724 567 548

Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Zajišťujeme ubytování, stravování, ošacení a podmínky pro celkovou hygienu těla. Nabízíme základní sociální poradenství. Klientky se účastní kurzů o zvládání osobních financí. Vedení k osobní odpovědnosti a zapojení se do běžného chodu …
567 331 452

Azylový dům Betlém

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování sociálně slabším spoluobčanům. Poskytujeme podmínky pro přípravu stravy a vykonání základní hygieny, sociální poradenství. K dispozici je 44 lůžek. Zajišťujeme praní …
731 433 073

Azylový dům sv. Jakuba

 – Naplánovat trasu
Nabízíme jednorázové nebo souvislé ubytování, stravu, hygienu a ošacení pro muže bez přístřeší a v sociální nouzi. Poskytujeme sociální poradenství. Provozujeme počítačové a vzdělávací …
313 030 420