Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Společenství Romů na Moravě, o.p.s.

Podpora integrace Romů do společnosti a snaha o snižování jejich sociálního vyloučení. Poskytujeme poradenství a pomoc pro oblasti zaměstnanosti, bydlení, oddlužení, komunikace s úřady a vzdělávání. Zajišťujeme práci s dětmi a mládeží formou volnočasových kroužků jako je hudba, tanec či …

Domov sv. Markéty

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociálního bydlení pro matky s dětmi v tísni. Kapacita zařízení je 28 bytových jednotek se 100 …
(1)
549 122 965

Oblastní charita Břeclav - TEAM MORAVA

 – Naplánovat trasu
Koordinace činnosti dobrovolníků zapojených do projektu Team Morava. Dodávka drobné materiální pomoci pro občany postižené živelnou katastrofou. Zajišťujeme odklízení naplavenin, plnění pytlů pískem a zabezpečování …
605 233 403

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
541 218 122

Centrum sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Provozujeme středisko krizové sociální pomoci pro muže i ženy v extrémní sociální tísni. Dále poskytujeme lékařskou pomoc pro osoby, které ohrožují samy sebe nebo jsou pod vlivem drog. Zajišťujeme nocleh a …
542 212 648

Spolek Stop závislosti

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme poradenství, informace a podporu při závislosti na hazardních hrách a v procesu …
775 122 273

Fond international drug enforcement center - Česká republika, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mezinárodní protidrogovou organizaci. Nabízíme pomoc drogově závislým a jejím rodinám. Organizujeme přednášky pro rodiče a mládež či soutěže s protidrogovou tématikou mezi studující mládeží. Zaměřujeme se také na vypracování preventivních materiálů a provádění sociologických …
608 947 337

Oblastní charita Tišnov - Poradna Porta

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství pro spoluobčany v obtížné životní …
739 389 132

NADĚJE

Poskytování pomoci lidem v těžké životní situaci. Nabídka sociálních služeb. Provoz denního stacionáře. Disponujeme kapacitou pro 30 osob. Zajištění ubytování pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jiným druhem onemocnění. Pomáháme uživatelům s asistencí u jídla, pití, pohybu či při …

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální, občanské, rodinné a expertní bytové poradenství pro …
532 269 414

AGAPO, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení, které nabízí pomoc při pracovním uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v rámci programů sociální rehabilitace. Naše služby se neomezují pouze na zaměstnance, poskytujeme také poradenství …

Krok Kyjov, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem, kteří se stali drogově, či jinak závislými a jejich rodinám včetně preventivních …
(1)
739 084 422

Oblastní charita Blansko - Okno dokořán

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborného sociálního poradenství a podpory k překonání krizové …
516 417 351

Na počátku, o. p .s.

 – Naplánovat trasu
Podpora a poskytování poradenství a azylového ubytování těhotným ženám a rodičům s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nabídka pomoci při přechodu z azylového bydlení do samostatného způsobu života. Do projektů sdružení zapojujeme dobrovolníky. Podporujeme jejich …
548 221 405