Firmy

EURO EDUCA o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vývojem a realizací vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením. Učíme klienty zvládat stresové a konfliktní situace, posilujeme jejich sociální dovednosti a …
734 318 797

Oblastní charita Znojmo - TEAM MORAVA

 – Naplánovat trasu
Koordinace činnosti dobrovolníků zapojených do projektu Team Morava. Dodávka drobné materiální pomoci pro občany postižené živelnou katastrofou. Zajišťujeme odklízení naplavenin, plnění pytlů pískem a zabezpečování …
731 450 915

AGAPO, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení, které nabízí pomoc při pracovním uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v rámci programů sociální rehabilitace. Naše služby se neomezují pouze na zaměstnance, poskytujeme také poradenství …

Společnost Podané ruce, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prevencí a léčbou závislostí především na nealkoholických návykových látkách, mezi které patří například závislost na herních automatech. Poskytujeme ambulantní a terénní služby pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách. Nabízíme programy na podporu a rozvoj etnických …
545 247 535

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Opatovice

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, formou poskytnutí ubytování, individuálního poradenství a podpory s cílem jejich znovuzačlenění do běžného života, za zachování individuálních potřeb, práv a lidské …
517 331 470

Fond international drug enforcement center - Česká republika, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mezinárodní protidrogovou organizaci. Nabízíme pomoc drogově závislým a jejím rodinám. Organizujeme přednášky pro rodiče a mládež či soutěže s protidrogovou tématikou mezi studující mládeží. Zaměřujeme se také na vypracování preventivních materiálů a provádění sociologických …
608 947 337

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
541 218 122

Oblastní charita Hodonín - Domov pro matky s dětmi

 – Naplánovat trasu
Poskytování ubytování, bezpečného prostředí a podpory matkám s dětmi. Zajišťování jejich psychické rovnováhy, stravování a poskytování základního sociálního …
518 321 497

Centrum "PRO" Boskovice

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování pro ženy a matky s dětmi v tíživé životní situaci. Možnost utajených porodů. Poskytování základního sociálního poradenství, zajišťování stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
516 411 966

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
544 213 009

NADĚJE

Poskytování pomoci lidem v těžké životní situaci. Nabídka sociálních služeb. Provoz denního stacionáře. Disponujeme kapacitou pro 30 osob. Zajištění ubytování pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jiným druhem onemocnění. Pomáháme uživatelům s asistencí u jídla, pití, pohybu či při …

Na počátku, o. p .s.

 – Naplánovat trasu
Podpora a poskytování poradenství a azylového ubytování těhotným ženám a rodičům s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nabídka pomoci při přechodu z azylového bydlení do samostatného způsobu života. Do projektů sdružení zapojujeme dobrovolníky. Podporujeme jejich …
548 221 405

Sdružení pěstounských rodin

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociálního a psychologického …
731 507 400

MAGDALENIUM

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc obětem domácího násilí. Provozujeme dva azylové …
776 718 459