Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Armáda spásy v ČR - Centrum sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy a muže. Poskytujeme na přechodnou dobu ubytování, stravu a sociální poradenství mužům a ženám, kteří nemají nebo nejsou schopni zajistit si vlastními silami bydlení a tím snižovat jejich zdravotní a sociální …
773 770 165

Azylový dům Betlém

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování sociálně slabším spoluobčanům. Poskytujeme podmínky pro přípravu stravy a vykonání základní hygieny, sociální poradenství. K dispozici je 44 lůžek. Zajišťujeme praní …
731 433 073

Nejste sami

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb pro klienty s těžkým kombinovaným postižením, pro klienty s autismem od 3 do 25 let. Provoz předškolní autistické …
353 815 220

Město Teplá

Provozujeme centrum služeb sociální prevence. Zajišťujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro mládež a odborné sociální poradenství, které je určeno osobám od 14 do 80 let věku. Zaměřujeme se také na zlepšení komunikace s institucemi nabízejícími návaznou …

Dům na půl cesty svatého Josefa

 – Naplánovat trasu
Pomáháme mladým lidem od 18 do 26 let bez rodinného zázemí, kteří prožili část života v ústavní péči či byli ve VTOS a kteří z důvodu své osobní historie nemají potřebné dovednosti k samostatnému bydlení a nejsou sami schopni začlenit se do …
353 434 222

Pomoc v nouzi, o.p.s.

Provozujeme intervenční centrum. Posláním je činnost zaměřená na přechodnou sociální pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím zejména v Karlovarském kraji. Poskytujeme osobní, telefonické či písemné konzultace a zprostředkováváme návazné odborné …

Pomoc v nouzi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme takzvaný Dům na půl cesty. Naším posláním je podporovat mladé lidi z dětských domovů, výchovných ústavů, vězení nebo ze zařízení pro ochrannou léčbu v jejich snaze žít život, který povede k naplňování jejich přání a cílů. Máme k dispozici 6 lůžek v objektu a dům je v provozu …
733 723 934

Domov pro matky s dětmi v tísni svaté Zdislavy

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové ubytování pro matky s dětmi v tíživé životní situaci. Poskytujeme stravu nebo pomoc při jejím zajištění, ubytování a další. K dispozici je 7 pokojů pro 7 matek a 10 …
353 434 228

ÚTOČIŠTĚ, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odbornou péči sociální poradny pro občany v tíživé životní situaci. K dispozici je 15 lůžek. Podporujeme zapojení klienta do běžného života společnosti. Zajišťujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nabízíme terapeutickou …
774 100 599

Farní Charita Aš - Domov pro matky s dětmi

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme azylové bydlení pro matky s dětmi a těhotné ženy, které se ocitli v tíživé životní situaci. Zajišťujeme pomoc při zajištění stravy, při uplatňování práv, oprávněních zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poskytujeme základní …
737 237 344

Pomoc v nouzi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme službu azylového domu pro jednotlivce. Všechny části této sociální služby mají provozní dobu 7 dní v týdnu. Azylový dům nabízí celkem 24 lůžek pro matky s dětmi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi či osoby komerčně …
733 729 819

NADĚJE

Nabídka ubytování osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování psychologického poradenství. Umožňujeme přípravu teplé stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní službu. Pomáháme získat a udržet si …

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme duchovní, zdravotní, sociální, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nouzi. Věnujeme se osamělým a zdravotně postiženým lidem. Provozujeme nízkoprahové denní centrum. Nabízíme psychologické a sociální …
775 440 661