Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Emauzy ČR, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme muže bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, stravy a individuálním přístupem jim pomáháme najít hodnoty, které ztratili – střechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou …
491 200 433

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní poradenství a expertní bytové poradenství pro …
495 521 048

Mgr. Vladimíra Nahodilová

 – Naplánovat trasu
Poradenství v oblasti krizových životních …
604 854 608

Mgr. Zuzana Renčínová

 – Naplánovat trasu
Nabízím poradenství v oblasti krizových životních …

Domov pro matky s dětmi

 – Naplánovat trasu
Nabídka dočasného ubytování ženám i s jejich potomky, které ze závažných důvodů ztratily možnost vlastního …
495 221 810

Mgr. Martina Vondrová

 – Naplánovat trasu
Poradenství v oblasti krizových životních …
(1)

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
732 923 462

SKP-CENTRUM, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociální i sociálně zdravotní služby a pomoc lidem ohrožených vinou zdravotních nebo sociálních okolností. Zaměřujeme se na celou společnost. Vy sami nám můžete pomoct podporou konkrétní věkové skupiny či jednotlivci a to i formou daru. Pořádáme také volnočasové …
464 629 618

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
466 530 981

Krizové centrum Chrudim

Provoz krizového centra pro pomoc obětem domácího násilí nebo lidem, kteří se ocitli v akutní krizové situaci ohrožující život či jeho kvalitu. Nabízíme psychoterapii. Zaměřujeme se na relaxační metody, práci s dětmi a další. Pořádáme přednášky pro veřejnost, školy, instituce a jiné …

Středisko Naděje Dlouhá

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Zajišťujeme sociální poradenství, doprovod do institucí a nízkoprahovou pomoc se zaměřením na potraviny, hygienické potřeby a ošacení. Nabízíme pomoc při nalezení zaměstnání, dlouhodobého ubytování a pomoc při řešení …
483 311 709

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Zajištění noclehu a hygienického zázemí osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízíme možnost přípravy teplé stravy, praní osobního prádla, ošacení a sociálního …
775 868 850

Nová naděje Nymburk

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc lidem v těžkých životních situacích. Pořádáme neziskové …
312 312 320

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje - Intervenční centrum

Zajišťování ekonomických a technických řízení. Organizace a poskytování služeb sociální péče. Zaměřujeme se na oběti domácího …