Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Oblastní charita Liberec - Domov sv. Anny

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování pro maminky i s dětmi v tísni. Pomáháme při zajištění stravy, uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí i při zajištění chodu domácnosti. Poskytujeme základní a odborné sociální poradenství, podporu při vytváření a zdokonalování pracovních …
485 108 782

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje - Intervenční centrum

Zajišťování ekonomických a technických řízení. Organizace a poskytování služeb sociální péče. Zaměřujeme se na oběti domácího …

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Zajištění noclehu a hygienického zázemí osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízíme možnost přípravy teplé stravy, praní osobního prádla, ošacení a sociálního …
775 868 850

Návrat, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních pobytových služeb osobám v nepříznivé sociální situaci od 18 …
485 103 141

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
485 150 707

Sdružení Tulipan

 – Naplánovat trasu
Podpora osob se zdravotním postižením. Nabídka vzdělávací a poradenské činnosti včetně možnosti náhradního plnění. Zaměřujeme se na rozšiřování alternativ tvořivého trávení volného času či podmínek pro seberealizaci pro lidi s …
485 354 217

Oblastní charita Rumburk

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství spoluobčanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Podpora v rozvoji a samostatnosti prostřednictvím emoční podpory, informací, rad, aktivní pomoci a asistence. Snažíme se vytvářet bezplatné, nezávislé a důvěrné místo nestranné …
412 384 745

Centrum sociálních služeb Děčín

 – Naplánovat trasu
Provozujeme doléčovací pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky. Věnujeme se lidem, kteří jsou závislí nebo mají problém s drogami, alkoholem, Internetem, počítačovými hrami, prací nebo automaty. Zaměřujeme se na osvojování si sociálních a psychických …
412 510 259


Centrum sociálních služeb Děčín

 – Naplánovat trasu
Provozujeme kontaktní centrum pro drogově závislé a poradnu pro rodiče. Věnujeme se lidem, kteří jsou závislí nebo mají problém s drogami, alkoholem, Internetem, počítačovými hrami nebo automaty. Zaměřujeme se na osvojování si sociálních a psychických …
736 758 931

Nová naděje Nymburk

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc lidem v těžkých životních situacích. Pořádáme neziskové …
312 312 320

Farní charita Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu, noclehárny, terénní služby a nízkoprahového denního centra. Nabídka humanitární pomoci. Poskytování poradenství v tíživé situaci. Azylový dům s kapacitou 23 lůžek je určen pro muže ve věku 18 – 64 let. Noclehárna má kapacitu 5 lůžek a je taktéž určena …
416 732 303

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
(1)
724 667 634

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme nepřetržitou cílenou pomoc ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Naším cílem je motivovat uživatelky k samostatnému rozhodování směřující ke změně nepříznivé životní …
416 732 271