Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Středisko Naděje Dlouhá

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Zajišťujeme sociální poradenství, doprovod do institucí a nízkoprahovou pomoc se zaměřením na potraviny, hygienické potřeby a ošacení. Nabízíme pomoc při nalezení zaměstnání, dlouhodobého ubytování a pomoc při řešení …
483 311 709

Sdružení Tulipan

 – Naplánovat trasu
Podpora osob se zdravotním postižením. Nabídka vzdělávací a poradenské činnosti včetně možnosti náhradního plnění. Zaměřujeme se na rozšiřování alternativ tvořivého trávení volného času či podmínek pro seberealizaci pro lidi s …
485 354 217

Dům rychlé pomoci Česká Lípa

 – Naplánovat trasu
Provoz domu rychlé pomoci, který je určen pro oběti domácího násilí a matky s dětmi, které se dostaly do tíživé společenské nebo sociální situace. Poskytnutí ubytování, stravy nebo pomoc při zajištění …
739 376 498

Azylový dům Jonáš

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc formou azylového bydlení ženám, mužům, matkám či otcům a rodinám s dětmi v …
774 116 499

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje - Intervenční centrum

Zajišťování ekonomických a technických řízení. Organizace a poskytování služeb sociální péče. Zaměřujeme se na oběti domácího …

SEMIRAMIS z. ú.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum primární prevence, K-centrum a centrum terénních programů. Jedná se o nízkoprahová zařízení poskytující preventivní, sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám. Zajišťujeme vzdělávací aktivity jako jsou semináře nebo besedy o této …
326 303 467

Rescue Service MB o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz záchranné a technické jednotky pro mimořádné události. Poskytování materiální a fyzické pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo …
728 583 828

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Zajištění noclehu a hygienického zázemí osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabídka sociálního poradenství, nízkoprahové pomoci jako je ošacení, potravinová pomoc a hygienické …
326 734 940

Oblastní charita Rumburk

 – Naplánovat trasu
Provoz charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi. Poskytování poradenství, podpora v rozvoji a samostatnosti, asistence. Nabídka volnočasových programů pro děti a mládež, terénního programu Streetwork (nízkoprahová služba sociální prevence), ošacení sociálně …
(1)
412 384 744


SEMIRAMIS z. ú.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení na podporu prevence drogových závislostí. Naším posláním je poskytovat odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních a poradenských programů. Zajišťujeme i preventivní programy a vzdělávací aktivity jako jsou semináře nebo …
606 365 338

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování pro muže a rodiny v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Kapacita domu je 7 pokojů s celkem 18 lůžky. K dispozici je společné sociální zařízení. Poskytování psychologického poradenství. Umožňujeme přípravu teplé stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní …
416 837 233

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
(1)
724 667 634

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
724 567 548