Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Zajištění noclehu a hygienického zázemí osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabídka psychologického a sociálního poradenství, doprovodu do institucí a zprostředkování křesťanské duchovní služby. Pomáháme získat a udržet si …
485 123 810

Sdružení Tulipan

 – Naplánovat trasu
Podpora osob se zdravotním postižením. Nabídka vzdělávací a poradenské činnosti včetně možnosti náhradního plnění. Zaměřujeme se na rozšiřování alternativ tvořivého trávení volného času či podmínek pro seberealizaci pro lidi s …
485 354 217

Dům rychlé pomoci Česká Lípa

 – Naplánovat trasu
Provoz domu rychlé pomoci, který je určen pro oběti domácího násilí a matky s dětmi, které se dostaly do tíživé společenské nebo sociální situace. Poskytnutí ubytování, stravy nebo pomoc při zajištění …
739 376 498

Azylový dům Jonáš

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc formou azylového bydlení ženám, mužům, matkám či otcům a rodinám s dětmi v …
774 116 499

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
485 150 707

Dobré Srdce, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci opuštěným a postiženým dětem v České …
603 146 324

Oblastní charita Liberec - Domov sv. Anny

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování pro maminky i s dětmi v tísni. Pomáháme při zajištění stravy, uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí i při zajištění chodu domácnosti. Poskytujeme základní a odborné sociální poradenství, podporu při vytváření a zdokonalování pracovních …
485 108 782

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje - Intervenční centrum

Zajišťování ekonomických a technických řízení. Organizace a poskytování služeb sociální péče. Zaměřujeme se na oběti domácího …

Návrat, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních pobytových služeb osobám v nepříznivé sociální situaci od 18 …
485 103 141

Dům humanity a denní stacionář Česká Lípa

 – Naplánovat trasu
Provoz domu humanity, což je azylový dům pro občany regionu Českolipska, kteří přišli o přístřeší a dostali se do tíživé sociální situace. Poskytnutí ubytování, stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
487 874 612

SEMIRAMIS z. ú.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum primární prevence, K-centrum a centrum terénních programů. Jedná se o nízkoprahová zařízení poskytující preventivní, sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám. Zajišťujeme vzdělávací aktivity jako jsou semináře nebo besedy o této …
326 303 467

Rescue Service MB o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz záchranné a technické jednotky pro mimořádné události. Poskytování materiální a fyzické pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo …
728 583 828

Dotyk

 – Naplánovat trasu
Prevence nežádoucích společenských jevů mezi dětmi a mládeží. Nabídka pomoci lidem ohroženým, v nouzi a na okraji …
776 245 675

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Zajištění noclehu a hygienického zázemí osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabídka sociálního poradenství, nízkoprahové pomoci jako je ošacení, potravinová pomoc a hygienické …
326 734 940