Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Slezská diakonie - Občanská poradna

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme poradenství v oblastech sociální dávek a služeb, bydlení, pracovněprávních, majetkoprávních a mezilidských vztahů. Zabýváme se také trestním právem a ochranou …
734 864 124

Slezská diakonie - Elpis

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc osobám ohroženým násilím, týráním a zneužíváním. Poskytujeme odborné psychologické, právní a sociální poradenství a emoční podporu. Zajišťujeme zprostředkování azylového ubytování, doprovod k lékaři, na policii, úřady a k …
734 645 275

Sdružení sociálních asistentů

 – Naplánovat trasu
Zajištění sociální asistence u sociálně znevýhodněných rodin s …
724 794 102

Armáda spásy v ČR - Dům pro matky s dětmi

 – Naplánovat trasu
Provoz domu pro matky s dětmi umožňující využití pobytové služby na přechodnou dobu zletilým těhotným ženám, matkám nebo zákonným zástupcům s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízíme pomoc ženám do 18 let i starší do 26 let v případě …
737 215 423

Slezská diakonie - Kontakt

 – Naplánovat trasu
Vyhledáváme občany v nepříznivých životních situacích a poskytujeme jim podporu a poradenství. Snažíme se je motivovat k samostatnosti a ke smysluplnému využití volného času. Poskytujeme základní sociální poradenství, doprovod na úřady a další instituce a pomoc při vyhledaní …
733 142 401

Charita Frýdek-Místek - Poradenské centrum

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné životní …
595 171 681

Charitní dům pro matky v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci formou azylového bydlení určeného matkám s dětmi v obtížné životní …
(1)
558 711 704

Sdružení azylových domů v ČR, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení spojuje osoby a organizace zabývající se lidmi bez přístřeší a vytváří pro ně odborné …
596 630 186

Slezská diakonie - Poradna pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Provozujeme poradnu a pomáháme rodinám s dětmi s řešením jejich nepříznivé, tíživé či krizové situace. Poskytujeme odborného sociálního poradenství a sociálně terapeutické činnosti. Zabýváme se hlavně problémy jak získat či udržet funkčnost rodiny a jak řešit rodinné, vztahové, či osobní …
732 804 353

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
597 489 204

Charita Opava

 – Naplánovat trasu
Nabídka chráněného bydlení pro lidi s psychickým …
553 770 124

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Domov pro matky s dětmi poskytuje podporu a zázemí v překonávání obtížného životního období osamělým matkám s malými dětmi a těhotným …
599 455 101

Slezská diakonie - Sára

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Usnadňujeme jim snadnější návrat do běžného života. Poskytujeme sociální poradenství, pomoc při řešení obtížné životní situace a pořádáme komunitní …
734 640 266

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální službu v azylovém domě pro těhotné ženy v tísni, dále prorodinné aktivity v poradně. Posláním poradny je vytváření preventivní podpory těhotným matkám, dívkám a rodinám s dětmi do čtyř …
732 171 373