Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Charitní dům pro matky v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci formou azylového bydlení určeného matkám s dětmi v obtížné životní …
(1)
558 711 704

Nadace rozvoje zdraví

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ochranu a upevňování zdraví občanů, podporu systémové sociální a všeobecné humanitární pomoci. Zabýváme se podporou rozvoje komunitní činnosti neziskové sféry. Naším cílem je motivace občanů a zejména zdravotně rizikových skupin občanů k zdraví prospěšnému životnímu …
602 557 524

Občanské sdružení Poznání Havířov

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci dětem bez rodičů nebo s neúplnými rodinami a vážně nemocným a zmrzačeným dětem z jihovýchodní …
604 899 441

Společenství Romů na Moravě, o.p.s.

Podpora integrace Romů do společnosti a snaha o snižování jejich sociálního vyloučení. Poskytujeme poradenství a pomoc pro oblasti zaměstnanosti, bydlení, oddlužení, komunikace s úřady a vzdělávání. Zajišťujeme práci s dětmi a mládeží formou volnočasových kroužků jako je hudba, tanec či …

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
(1)
553 652 162

Dům svaté Eufrasie

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování a pomoci matkám s dětmi v obtížné životní situaci. Dále nabízíme pomoc obětem domácího násilí, obchodu s lidmi, dětem a mládeži, kteří jsou ohroženy společensky nežádoucími …
(1)
731 534 030

Nízkoprahové denní centrum RACEK

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší, domova, dokladů a financí. Možnost poskytování služeb anonymně. Podpora klientů při řešení jejich tíživé situace. Zajištění jídla či oděvů. K dispozici je sociální zázemí, pračka nebo hygienické …
790 232 245

Charita Studénka

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci formou azylového ubytování pro matku v tísni. K dispozici je též charitní šatník. Zaměřujeme se na poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
608 535 651

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální, občanské, rodinné a expertní bytové poradenství pro …
712 515 012

Charita Nový Jičín

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového denního centra. Nabízíme pomoc a podporu mužům a ženám bez přístřeší, kteří se ocitli z různých příčin v nepříznivé sociální situaci a podporovat je, ve snaze tuto situaci řešit. Dále zajišťujeme charitativní …
737 274 868

Poradna Charity Ostrava

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenských a sociálních služeb lidem v obtížných životních situacích. Zaměřujeme se na osoby v krizi, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby znevýhodněné a …
599 526 906

SALUS, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování pro rodiče a děti v nouzi. Provádíme sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Poskytujeme pomoc dětem postiženými akutní, osobní či rodinnou …
(1)
556 810 160

Slezská diakonie - Poradna pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Provozujeme poradnu a pomáháme rodinám s dětmi s řešením jejich nepříznivé, tíživé či krizové situace. Poskytujeme odborného sociálního poradenství a sociálně terapeutické činnosti. Zabýváme se hlavně problémy jak získat či udržet funkčnost rodiny a jak řešit rodinné, vztahové, či osobní …
732 804 353

Slezská diakonie - Elpis

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc osobám ohroženým násilím, týráním a zneužíváním. Poskytujeme odborné psychologické, právní a sociální poradenství a emoční podporu. Zajišťujeme zprostředkování azylového ubytování, doprovod k lékaři, na policii, úřady a k …
734 645 275