Firmy

Charita Krnov

 – Naplánovat trasu
Sběr a výdej obnošeného šatstva. Podávání jídel sociálně potřebným …
725 104 441

Občanské sdružení Poznání Havířov

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci dětem bez rodičů nebo s neúplnými rodinami a vážně nemocným a zmrzačeným dětem z jihovýchodní …
604 899 441

Nadace rozvoje zdraví

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ochranu a upevňování zdraví občanů, podporu systémové sociální a všeobecné humanitární pomoci. Zabýváme se podporou rozvoje komunitní činnosti neziskové sféry. Naším cílem je motivace občanů a zejména zdravotně rizikových skupin občanů k zdraví prospěšnému životnímu …
602 557 524

Charitní dům pro matky v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci formou azylového bydlení určeného matkám s dětmi v obtížné životní …
(1)
558 711 704

Slezská diakonie - Kontakt

 – Naplánovat trasu
Vyhledáváme občany v nepříznivých životních situacích a poskytujeme jim podporu a poradenství. Snažíme se je motivovat k samostatnosti a ke smysluplnému využití volného času. Poskytujeme základní sociální poradenství, doprovod na úřady a další instituce a pomoc při vyhledaní …
596 011 722

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
597 489 204

SALUS, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování pro rodiče a děti v nouzi. Provádíme sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Poskytujeme pomoc dětem postiženými akutní, osobní či rodinnou …
(1)
556 810 160

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
(1)
553 652 162

Slezská diakonie - Občanská poradna

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme poradenství v oblastech sociální dávek a služeb, bydlení, pracovněprávních, majetkoprávních a mezilidských vztahů. Zabýváme se také trestním právem a ochranou …
734 864 124

Slezská diakonie - Poradna pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Provozujeme poradnu a pomáháme rodinám s dětmi s řešením jejich nepříznivé, tíživé či krizové situace. Poskytujeme odborného sociálního poradenství a sociálně terapeutické činnosti. Zabýváme se hlavně problémy jak získat či udržet funkčnost rodiny a jak řešit rodinné, vztahové, či osobní …
732 804 353

Dům svaté Eufrasie

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování a pomoci matkám s dětmi v obtížné životní situaci. Dále nabízíme pomoc obětem domácího násilí, obchodu s lidmi, dětem a mládeži, kteří jsou ohroženy společensky nežádoucími …
(1)
731 534 030

ASLIDO - Akční skupina s lidmi bez domova, z.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem spolku je podporovat skupinu lidí bez domova v zapojování do řešení jejich obtížné životní situace, otevírat dialog mezi všemi aktéry a tím přispět k procesu opětovného začleňování lidí bez domova do …
732 865 007

Sdružení azylových domů v ČR, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení spojuje osoby a organizace zabývající se lidmi bez přístřeší a vytváří pro ně odborné …
596 630 186

Charita Studénka

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci formou azylového ubytování pro matku v tísni. K dispozici je též charitní šatník. Zaměřujeme se na poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
608 535 651