Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme všestrannou pomoc při řešení problémů. Klientům azylového centra zabezpečujeme ubytovací, ambulantní a terénní služby, sociálně poradenskou činnost. Provozujeme azylový dům pro muže a ženy, rodiče s dětmi, noclehárny, nízkoprahové denní centrum. Nabízíme terénní …
582 357 070

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
585 423 857

Charita Zábřeh - Občanská poradna

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenství pro lidi v nouzi a pomoci při jednání na úřadech. Možnost zajištění materiální či finanční pomoci pro sociálně slabší spoluobčany. Dále zajištění vyjednávání a doprovázení při jednání s úřady. Zprostředkujeme kontakty na další specializované …
(1)
583 412 589

Ubytovna Venedik

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. K dispozici jsou pokoje se společnou kuchyní a sociálním …
581 773 783

Darmoděj z.ú.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme kontaktní místo pro uživatele omamných a psychotropních látek. Nabízíme sociální …
731 840 189

Oblastní charita Přerov

Zaměřujeme se na poskytování odborného poradenství v občanskoprávních záležitostech lidem v nouzi nebo v obtížné životní situaci. Poskytujeme informace a rady v oblasti dluhové problematiky, občanského či rodinného práva, v oblasti sociálních dávek a sociálního …

Společnost Podané ruce, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prevencí a léčbou závislostí především na nealkoholických návykových látkách, mezi které patří například závislost na herních automatech. Poskytujeme ambulantní a terénní služby pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách. Nabízíme programy na podporu a rozvoj etnických …
778 411 689

PONTIS Šumperk o.p.s.

Poskytujeme služby azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi, který poskytuje pomoc v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou …

Armáda spásy v České republice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy a muže starší 18 let či matky s dětmi, kteří se ocitli bez přístřeší a mají zájem se aktivně podílet na řešení své sociální situace. Možnost …
(2)
737 215 429

Centrum "PRO" Boskovice

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování pro ženy a matky s dětmi v tíživé životní situaci. Možnost utajených porodů. Poskytování základního sociálního poradenství, zajišťování stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
516 411 966

Krizové centrum Svitavy

Provoz krizového centra pro pomoc obětem domácího násilí nebo lidem, kteří se ocitli v akutní krizové situaci ohrožující život či jeho kvalitu. Nabízíme psychoterapii. Zaměřujeme se na relaxační metody, práci s dětmi a další. Pořádáme přednášky pro veřejnost, školy, instituce a jiné …

Dětské centrum Svitavy

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme komplexní léčebně preventivní, ošetřovatelskou, výchovnou a rehabilitační péči ohroženým, zanedbávaným či týraným dětem. K dispozici je 33 lůžek a 5 lůžek pro matky s dětmi. Nabízí krátkodobé pobyty. Organizujeme kulturní a společenské …
(1)
461 535 131

Armáda spásy v ČR - Dům pro ženy a matky s dětmi

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu a noclehárny pro ženy, matky s dětmi a těhotné ženy, které se ocitly bez přístřeší nebo v nevyhovujících bytových podmínkách, či v nevhodném rodinném prostředí a nejsou schopny vlastními silami zvládnout obtížnou životní …
773 770 192

Armáda spásy v ČR - Centrum sociálních služeb Samaritán

 – Naplánovat trasu
Provoz centra sociální služeb. K dispozici je azylový dům, noclehárna, sociální rehabilitace či nízkoprahové denní centrum. Nabízíme ubytování soběstačným mužům od 18 let věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají zájem ji …
(1)
773 770 184