Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ESTER z. s.

Provádíme psychosociální rehabilitace. Pracujeme s lidmi ohroženými sociálním vyloučením a vyloučenými komunitami. Nabízíme pomoc a podporu sociálně znevýhodněným skupinám obyvatelstva. Provozujeme azylové domy. Zabýváme se terénními programy, rekvalifikačními kurzy a sociálními …

PONTIS Šumperk o.p.s.

Poskytujeme služby azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi, který poskytuje pomoc v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou …

ANIMA VIVA z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sociální poradnu. Nabízíme sociálně-právní poradenství a pomoc při jednání s úřady či prosazování práv i zájmů psychicky nemocných. Dále nabízíme poradenství v oblasti vzdělávání, sociální rehabilitace, vyhledání další odborné …
739 404 544

Dětské centrum Svitavy

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme komplexní léčebně preventivní, ošetřovatelskou, výchovnou a rehabilitační péči ohroženým, zanedbávaným či týraným dětem. K dispozici je 33 lůžek a 5 lůžek pro matky s dětmi. Nabízí krátkodobé pobyty. Organizujeme kulturní a společenské …
(1)
461 535 131

Oblastní charita Kroměříž

 – Naplánovat trasu
Nabídka odborného sociálního poradenství pro občany v obtížné životní …
573 330 013

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
724 667 622

Oblastní charita Blansko - Nízkoprahové denní centrum Stará fabrika

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového denního centra pro muže a ženy, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci. Snažíme se předcházet zdravotním rizikům a rozvoji rizikového nebo konfliktního způsobu života. Podáváme informace o možnostech řešení krizové situace nebo jejího …
516 412 137

Oblastní charita Blansko - Okno dokořán

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborného sociálního poradenství a podpory k překonání krizové …
516 417 351

Charita Nový Jičín

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového denního centra. Nabízíme pomoc a podporu mužům a ženám bez přístřeší, kteří se ocitli z různých příčin v nepříznivé sociální situaci a podporovat je, ve snaze tuto situaci řešit. Dále zajišťujeme charitativní …
737 274 868

Charita Valašské Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Nezisková organizace poskytující sociální a zdravotní …
571 654 954

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Zajištění hygienického zázemí osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Provoz denního a týdenního stacionáře a sociálně terapeutické dílny. Nabídka sportovních i kulturních aktivit, účasti na soutěžích a …
577 925 140

Oblastní charita Polička

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální a zdravotnické služby občanům města a okolních obcí. Pomáháme lidem v hmotné, sociální, duševní i duchovní …
731 598 813

Nízkoprahové denní centrum

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociální pomoc pro spoluobčany v tíživé životní situaci, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou. Zaměřujeme se na motivaci lidí k aktivnímu řešení vlastní situace, podporu a posilování psychické soběstačnosti. Poskytujeme ošacení z humanitního šatníku a zprostředkováváme …
461 723 758

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Nabídka chráněného bydlení, možnost využití sociálně terapeutické dílny. Prodej výrobků chráněných dílen. Zajišťujeme křesťanskou duchovní péči. Provozujeme integrovanou čajovnu s výukou obsluhy. Zajišťujeme také kurzy pro …
575 758 131