Firmy

ESTER z. s.

Provádíme psychosociální rehabilitace. Pracujeme s lidmi ohroženými sociálním vyloučením a vyloučenými komunitami. Nabízíme pomoc a podporu sociálně znevýhodněným skupinám obyvatelstva. Provozujeme azylové domy. Zabýváme se terénními programy, rekvalifikačními kurzy a sociálními …

Darmoděj z.ú.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Zajišťujeme psychickou, sociální stabilizaci a podporu klienta při návratu do běžného života. Nabízíme podporu rozvoje dovedností, znalostí a …
775 551 569

Charita Kojetín

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a azylového ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci. Zvýšit povědomí uživatelek o možnostech řešení jejich situace. Usnadnit a zprostředkovat přístup k pomoci dalších odborníků. Zajistit bezpečí a zázemí po dobu, kterou potřebují ke zvládnutí …
581 761 152

Boétheia - společenství křesťanské pomoci

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro matky s dětmi a noclehárny včetně poradny pro ženy a …
584 412 669

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
585 423 857

Oblastní charita Přerov

 – Naplánovat trasu
Provoz charitního šatníku. Přijímáme nepoškozené, čisté šatstvo, obuv, hračky, školní potřeby a …
581 209 298

Charita Zábřeh - Občanská poradna

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenství pro lidi v nouzi a pomoci při jednání na úřadech. Možnost zajištění materiální či finanční pomoci pro sociálně slabší spoluobčany. Dále zajištění vyjednávání a doprovázení při jednání s úřady. Zprostředkujeme kontakty na další specializované …
(1)
583 412 589

Ubytovna Venedik

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. K dispozici jsou pokoje se společnou kuchyní a sociálním …
581 773 783

Šťastný úsměv

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro rodiny, ve kterých se narodilo dítě s rozštěpem obličeje. Snažíme se o zlepšení informovanosti rodičů i pacientů samotných o průběhu a podmínkách …
777 642 052

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
585 002 630

Společenství Romů na Moravě, o.p.s.

Podpora integrace Romů do společnosti a snaha o snižování jejich sociálního vyloučení. Poskytujeme poradenství a pomoc pro oblasti zaměstnanosti, bydlení, oddlužení, komunikace s úřady a vzdělávání. Zajišťujeme práci s dětmi a mládeží formou volnočasových kroužků jako je hudba, tanec či …

Dům na půl cesty

 – Naplánovat trasu
Umožňujeme mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde mohou s naší pomocí získat a rozvíjet dovednosti, potřebné pro samostatný život, a díky tomu zlepšit svoji životní situaci. Nabízíme ubytování pro 3 …
584 453 439

Armáda spásy v ČR - Azylový dům pro matky s dětmi

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby a ubytování zletilým ženám s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě nezaopatřenosti do 26 let) a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, které chtějí svou situaci aktivně …
773 770 241

ADDAR Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi, kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Zabezpečujeme ubytovací, ambulantní a terénní služby i sociálně poradenskou …
774 725 702