Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ESTER z. s.

Provádíme psychosociální rehabilitace. Pracujeme s lidmi ohroženými sociálním vyloučením a vyloučenými komunitami. Nabízíme pomoc a podporu sociálně znevýhodněným skupinám obyvatelstva. Provozujeme azylové domy. Zabýváme se terénními programy, rekvalifikačními kurzy a sociálními …

Boétheia - společenství křesťanské pomoci

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro matky s dětmi a noclehárny včetně poradny pro ženy a …
584 412 669

Centrum sociálních služeb Uničov

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci občanům při zvládání jejich obtížných životních situací, které souvisí se ztrátou bydlení. Snažíme se podporovat klienty k optimálnímu řešení své sociální situace a začlenění se do …
585 054 446

Společnost Podané ruce, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prevencí a léčbou závislostí především na nealkoholických návykových látkách, mezi které patří například závislost na herních automatech. Poskytujeme ambulantní a terénní služby pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách. Nabízíme programy na podporu a rozvoj etnických …
774 617 298

Charita Zábřeh - Občanská poradna

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenství pro lidi v nouzi a pomoci při jednání na úřadech. Možnost zajištění materiální či finanční pomoci pro sociálně slabší spoluobčany. Dále zajištění vyjednávání a doprovázení při jednání s úřady. Zprostředkujeme kontakty na další specializované …
(1)
583 412 589

ADDAR Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi, kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Zabezpečujeme ubytovací, ambulantní a terénní služby i sociálně poradenskou …
774 725 702

Ubytovna Venedik

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. K dispozici jsou pokoje se společnou kuchyní a sociálním …
581 773 783

Oblastní charita Přerov

Zaměřujeme se na poskytování odborného poradenství v občanskoprávních záležitostech lidem v nouzi nebo v obtížné životní situaci. Poskytujeme informace a rady v oblasti dluhové problematiky, občanského či rodinného práva, v oblasti sociálních dávek a sociálního …

Šťastný úsměv

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro rodiny, ve kterých se narodilo dítě s rozštěpem obličeje. Snažíme se o zlepšení informovanosti rodičů i pacientů samotných o průběhu a podmínkách …
777 642 052

Darmoděj z.ú.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme kontaktní místo pro uživatele omamných a psychotropních látek. Nabízíme sociální …
731 840 189

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
585 423 857

Dům na půl cesty

 – Naplánovat trasu
Umožňujeme mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde mohou s naší pomocí získat a rozvíjet dovednosti, potřebné pro samostatný život, a díky tomu zlepšit svoji životní situaci. Nabízíme ubytování pro 3 …
584 453 439

Charita Kojetín

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a azylového ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci. Zvýšit povědomí uživatelek o možnostech řešení jejich situace. Usnadnit a zprostředkovat přístup k pomoci dalších odborníků. Zajistit bezpečí a zázemí po dobu, kterou potřebují ke zvládnutí …
581 761 152

Společenství Romů na Moravě, o.p.s.

Podpora integrace Romů do společnosti a snaha o snižování jejich sociálního vyloučení. Poskytujeme poradenství a pomoc pro oblasti zaměstnanosti, bydlení, oddlužení, komunikace s úřady a vzdělávání. Zajišťujeme práci s dětmi a mládeží formou volnočasových kroužků jako je hudba, tanec či …