Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Oblastní charita Polička

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální a zdravotnické služby občanům města a okolních obcí. Pomáháme lidem v hmotné, sociální, duševní i duchovní …
731 598 813

Krizové centrum Chrudim

Provoz krizového centra pro pomoc obětem domácího násilí nebo lidem, kteří se ocitli v akutní krizové situaci ohrožující život či jeho kvalitu. Nabízíme psychoterapii. Zaměřujeme se na relaxační metody, práci s dětmi a další. Pořádáme přednášky pro veřejnost, školy, instituce a jiné …

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
466 530 981

Dětské centrum Svitavy

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme komplexní léčebně preventivní, ošetřovatelskou, výchovnou a rehabilitační péči ohroženým, zanedbávaným či týraným dětem. K dispozici je 33 lůžek a 5 lůžek pro matky s dětmi. Nabízí krátkodobé pobyty. Organizujeme kulturní a společenské …
(1)
461 535 131

Azylový dům Svitavy

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ubytování mužům v nepříznivé životní nebo sociální situaci, ve které se ocitli z důvodu …

Emauzy ČR, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme muže bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, stravy a individuálním přístupem jim pomáháme najít hodnoty, které ztratili – střechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou …
491 200 433

NOMIA, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Provoz dětského krizového centra a poradny pro oběti …
495 262 214

Antonín Tecl

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sběrnu …

Charita Zábřeh - Občanská poradna

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenství pro lidi v nouzi a pomoci při jednání na úřadech. Možnost zajištění materiální či finanční pomoci pro sociálně slabší spoluobčany. Dále zajištění vyjednávání a doprovázení při jednání s úřady. Zprostředkujeme kontakty na další specializované …
(1)
583 412 589

Oblastní charita Havlíčkův Brod - Charitní domov

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství či ubytování na nezbytně nutnou dobu těhotným ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní …
569 431 149

Oblastní charita Blansko

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociálního poradenství pro oběti domácího násilí, trestné činnosti či pro osoby bez přístřeší a další. Dáváme informace o pracovněprávních vztazích a zaměstnanosti, bydlení, hospodaření s penězi, školství, vzdělávání a …
516 411 583

Dům ŽOFIE

 – Naplánovat trasu
Nabízíme službu azylového domu s kapacitou 10 lůžek. Poskytuje pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylový dům je přístupný od 18 let a občané musí mít trvalé bydliště ve Dvoře Králové nad Labem. Dále nabízíme možnost využití …
734 684 104

Oblastní charita Blansko - Okno dokořán

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborného sociálního poradenství a podpory k překonání krizové …
516 417 351

Oblastní charita Blansko - Nízkoprahové denní centrum Stará fabrika

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového denního centra pro muže a ženy, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci. Snažíme se předcházet zdravotním rizikům a rozvoji rizikového nebo konfliktního způsobu života. Podáváme informace o možnostech řešení krizové situace nebo jejího …
516 412 137