Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Point 14 - Středisko následné péče

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro muže ve věku od 18 do 40 let, kteří ukončili léčbu v terapeutické komunitě pro drogově závislé nebo v zařízení podobného typu. Poskytování individuálních a skupinových terapií, sociálního a rodinného poradenství, pracovních terapií. Podpora volnočasových …
377 442 669

Diecézní Charita Plzeň

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti. Služby poskytujeme osobám ohroženým domácím násilím a pronásledováním. Nabízíme základní sociálně právní poradenství, psychologické, právní a lékařské poradenství. Provozujeme poradnu pro cizince a …
777 167 004

Byt sv. Lukáše

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování v noclehárně pro muže bez domova s kapacitou pro 6 osob. Poskytujeme možnost přenocování, sociálního poradenství, celkové hygieny, výměny ložního prádla a podmínky pro samostatnou přípravu jídla. Zaměřujeme se na sociální, psychickou a duchovní …
371 726 129

Sdružení pěstounských rodin

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociálního a psychologického …
733 534 466

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme základní právní poradenství, počítačové kurzy a možnost seberealizace ve volnočasových společenských …
377 421 619

Podpůrný spolek haléřový dělníků Škoda Plzeň

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci při finančních problémech a sociálních …
377 423 639

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby. Pomáháme dětem s těžkým kombinovaným postižením, lidem s mentálním a zdravotním postižením, rodinám s dětmi, které se nacházejí v tíživé životní situaci, lidem s poruchou autistického spektra dále zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a …
733 614 645

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové bydlení pro matky s dětmi v nouzi. Poskytujeme pomoc při zajištění stravy, při uplatňován práv a oprávněných zájmů a další. Zabýváme se také základním sociálním …
377 423 159

Středisko křesťanské pomoci Plzeň - Dům na půl cesty

Provozujeme dům na půl cesty. Poskytujeme ubytování, sociální poradenství, nezbytnou psychickou podporu pro posílení soběstačnosti při řešení krizových situací a podporu při řešení dlouhodobých problémů, například při hledání zaměstnání. Klademe důraz na samostatnost …

Městský ústav sociálních služeb Klatovy´- azylový dům

 – Naplánovat trasu
Provozujeme noclehárnu s 11 lůžky a azylový dům s kapacitou 43 lůžek. Azylový dům je určen pro oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, v krizi, rodiny s dětmi, oběti obchodu s lidmi či trestné činnosti, etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního …
376 311 580

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování morální, duchovní, sociální, lékařské a hmotné pomoci potřebným lidem. Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež s podporou rozvoje informační a počítačové gramotnosti žáků. Nabídka sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s fakultativní službou …
377 456 912

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
734 157 200

Ing. Aleš Andr

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc v běžných a tíživých oblastech …
602 160 771

Domov sv. Františka

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme azylové bydlení pro lidi bez domova. Nabízíme podmínky pro samostatnou přípravu stravy, pro celkovou hygienu těla a pro zajištění úklidu. Zprostředkováváme konzultace s psychologem a …
377 220 477