Firmy

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro ženy v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabídka ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích. Umožňujeme přípravu teplé stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní službu. Zajištění potravinové pomoci, ošacení a sociálního …
377 456 912

Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové denní centrum pro občany starší 18-ti let. Zajišťujeme sociální poradenství, konzultace s …
377 220 477

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové bydlení pro matky s dětmi v nouzi. Poskytujeme pomoc při zajištění stravy, při uplatňován práv a oprávněných zájmů a další. Zabýváme se také základním sociálním …
377 423 159

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
734 157 200

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme základní právní poradenství, počítačové kurzy a možnost seberealizace ve volnočasových společenských …
377 421 619

Sociální poradna Racek

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme bezplatnou pomoc, psychickou podporu a potřebné informace lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku, životní krize, rizikového způsobu života, dlouhodobé zátěže spojené s péčí o jinou osobu nebo byli zasaženi živelnou …
731 402 912

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
378 606 855

Byt sv. Lukáše

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování v noclehárně pro muže bez domova s kapacitou pro 6 osob. Poskytujeme možnost přenocování, sociálního poradenství, celkové hygieny, výměny ložního prádla a podmínky pro samostatnou přípravu jídla. Zaměřujeme se na sociální, psychickou a duchovní …
371 726 129

Městský ústav sociálních služeb Klatovy - sociální ubytovna

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ubytování pro osoby s nízkými příjmy a osoby ohrožené chudobou či sociálním vyloučením, a to s ohledem na nedostatečné celkové majetkové a sociální …
376 311 580

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby. Pomáháme dětem s těžkým kombinovaným postižením, lidem s mentálním a zdravotním postižením, rodinám s dětmi, které se nacházejí v tíživé životní situaci, lidem s poruchou autistického spektra dále zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a …
733 614 645

Point 14 - Středisko následné péče

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro muže ve věku od 18 do 40 let, kteří ukončili léčbu v terapeutické komunitě pro drogově závislé nebo v zařízení podobného typu. Poskytování individuálních a skupinových terapií, sociálního a rodinného poradenství, pracovních terapií. Podpora volnočasových …
377 442 669

Azylový dům sv. Alberta

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se provozem domova pro seniory. Nabízíme komplexní ošetřovatelskou, pečovatelskou, ergoterapeutickou, asistenční, duchovní i sociální péči. Pomáháme klientům s nákupy, jídlem, osobní hygienou, prádlem a dalšími. K dispozici je 29 …
731 433 050

Podpůrný spolek haléřový dělníků Škoda Plzeň

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci při finančních problémech a sociálních …
377 423 639

OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a pomoci občanům. Provádíme občanské a dluhové poradenství a vzdělávací aktivity pro veřejnost. Zaměřujeme se na rodinu a mezilidské vztahy, bydlení, občanskoprávní, majetkoprávní či pracovněprávní vztahy, finanční problematiku, ochranu spotřebitele, správní řízení a …
777 944 563