Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Diecézní Charita Plzeň

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti. Služby poskytujeme osobám ohroženým domácím násilím a pronásledováním. Nabízíme základní sociálně právní poradenství, psychologické, právní a lékařské poradenství. Provozujeme poradnu pro cizince a …
777 167 004

Byt sv. Lukáše

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování v noclehárně pro muže bez domova s kapacitou pro 6 osob. Poskytujeme možnost přenocování, sociálního poradenství, celkové hygieny, výměny ložního prádla a podmínky pro samostatnou přípravu jídla. Zaměřujeme se na sociální, psychickou a duchovní …
371 726 129

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
378 606 855

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme základní právní poradenství, počítačové kurzy a možnost seberealizace ve volnočasových společenských …
377 421 619

Azylový dům sv. Alberta

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se provozem domova pro seniory. Nabízíme komplexní ošetřovatelskou, pečovatelskou, ergoterapeutickou, asistenční, duchovní i sociální péči. Pomáháme klientům s nákupy, jídlem, osobní hygienou, prádlem a dalšími. K dispozici je 29 …
731 433 050

Point 14 - Středisko následné péče

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro muže ve věku od 18 do 40 let, kteří ukončili léčbu v terapeutické komunitě pro drogově závislé nebo v zařízení podobného typu. Poskytování individuálních a skupinových terapií, sociálního a rodinného poradenství, pracovních terapií. Podpora volnočasových …
377 442 669

OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a pomoci občanům. Provádíme občanské a dluhové poradenství a vzdělávací aktivity pro veřejnost. Zaměřujeme se na rodinu a mezilidské vztahy, bydlení, občanskoprávní, majetkoprávní či pracovněprávní vztahy, finanční problematiku, ochranu spotřebitele, správní řízení a …
377 456 468

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro ženy v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabídka ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích. Umožňujeme přípravu teplé stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní službu. Zajištění potravinové pomoci, ošacení a sociálního …
377 456 912

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
734 157 200

Sdružení pěstounských rodin

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociálního a psychologického …
733 534 466

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové bydlení pro 6 matek s dětmi v nouzi. Poskytujeme stravování, pomoc při uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí a oprávněných …
376 323 210

Městský ústav sociálních služeb Klatovy´- azylový dům

 – Naplánovat trasu
Provozujeme noclehárnu s 11 lůžky a azylový dům s kapacitou 43 lůžek. Azylový dům je určen pro oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, v krizi, rodiny s dětmi, oběti obchodu s lidmi či trestné činnosti, etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního …
376 311 580

Středisko křesťanské pomoci Plzeň - Dům na půl cesty

Provozujeme dům na půl cesty. Poskytujeme ubytování, sociální poradenství, nezbytnou psychickou podporu pro posílení soběstačnosti při řešení krizových situací a podporu při řešení dlouhodobých problémů, například při hledání zaměstnání. Klademe důraz na samostatnost …