Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadační fond Kolowrátek

 – Naplánovat trasu
Podpora nadaných dětí a mladistvých i osob v tíživé sociální či zdravotní …
(1)
224 947 319

Nadační fond Ivana Hlinky

 – Naplánovat trasu
Nadace se zabývá podporou bývalých hráčů a ostatních činovníků ledního hokeje, kteří se sami nebo jejich rodiny, nacházejí v sociálně obtížné životní …
211 158 002

Dům tří přání - Dům Přemysla Pittra pro děti

 – Naplánovat trasu
Provoz azylových domů pro děti. Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta pomoc s ohledem na zájmy dítěte. Druhým přáním je vytvořit dětem prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně. Třetím přáním je, aby se děti po návratu domů cítily ve své původní rodině lépe než u …
235 302 698

Arcidiecézní charita Praha

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenství a pomoci pro uprchlíky a …
224 813 418


NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování mužům i ženám v důchodovém věku v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování psychologického poradenství a pomoci se zprostředkováním zdravotní péče. Umožňujeme přípravu stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní službu. Disponujeme kapacitou 30 …
272 660 460

Operace Ester

 – Naplánovat trasu
Cílem organizace je podpora Židů v sociálních oblastech, finanční pomoc židovským organizacím i jednotlivcům a vystupování proti formám …
602 253 913

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování psychologického poradenství. Umožňujeme přípravu teplé stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní službu. Disponujeme kapacitou pro 25 …
(2)
257 910 292

Otevřené srdce

 – Naplánovat trasu
Azylový dům pro matky s dětmi v krizové sociální …
272 766 694

Dorkas - Dobrovolná organizace každé spolupráce

 – Naplánovat trasu
Pomoc lidem v obtížných životních …
222 745 200

Azylový dům sv. Terezie

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování a odborného poradenství lidem bez přístřeší. Pomoc propuštěným vězňům s opětovným začleněním do …
222 313 738

Nadace Divoké husy

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí v tíživé životní …
234 095 767

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme zdravotní, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Kapacita 20 lůžek pro přenocování můžu. Dále se také zaměřujeme na hmotnou, právní, vzdělávací a poradenskou …
775 889 601