Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme duchovní, morální, zdravotní, sociální, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nouzi. Dále se také zaměřujeme na hmotnou, právní, vzdělávací a poradenskou pomoc. Věnujeme se osamělým, zdravotně postiženým a společensky vyloučeným lidem. Zajišťujeme také kurzy pro …
Pracovní nabídka
222 521 110

Kolpingova rodina Praha 8

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ubytování a podporu matkám s dětmi v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Naším hlavním cílem je funkční rodina plně integrovaná do běžného sociálního …
283 850 113

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

 – Naplánovat trasu
Připravovujeme a podporujeme projekty, které pomáhají spoluobčanům při jejich začleňování do plnohodnotného života. Prioritou projektů nadačního fondu je podpora různých forem vzdělávání. Pomáháme těm, kteří se z hlediska sociálního nebo zdravotního ocitli ve zvlášť obtížné životní …
224 372 196

Nadační fond pomoci

 – Naplánovat trasu
Podáváme pomocnou ruku obětem podvodů, agrese a iracionální byrokracie. Pomáháme finančními příspěvky, zajištěním právního posouzení situace nebo případným doporučením další pomoci. Účelnou podporu poskytujeme pouze takovým žadatelům, kteří se sami snaží se svou tíživou životní situací něco …
(1)
730 510 377

Nadační fond Bohemia

 – Naplánovat trasu
Nabídka hmotné i nehmotné pomoci osobám ze slabších sociálních skupin, handicapovaným lidem, zdravotnickým zařízením a ústavům sociální pomoci. Podporujeme rozvoj nadaných obyvatel ve vzdělávání, v kulturním a společenském …
775 301 003

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Zajištění noclehu o kapacitě 20 lůžek a hygienického zázemí osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Dále se také zaměřujeme na hmotnou, právní, vzdělávací a poradenskou …
222 783 957

Dům tří přání - Centrum pro děti Mezipatro

 – Naplánovat trasu
Provoz azylových domů pro děti. Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta pomoc s ohledem na zájmy dítěte. Druhým přáním je vytvořit dětem prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně. Třetím přáním je, aby se děti po návratu domů cítily ve své původní rodině lépe než u …
233 323 249

Nadace Divoké husy

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí v tíživé životní …
234 095 767

Nadační fond Kolowrátek

 – Naplánovat trasu
Podpora nadaných dětí a mladistvých i osob v tíživé sociální či zdravotní …
(1)
224 947 319

Otevřené srdce

 – Naplánovat trasu
Azylový dům pro matky s dětmi v krizové sociální …
272 766 694

Nadační fond Ivana Hlinky

 – Naplánovat trasu
Nadace se zabývá podporou bývalých hráčů a ostatních činovníků ledního hokeje, kteří se sami nebo jejich rodiny, nacházejí v sociálně obtížné životní …
211 158 002

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování psychologického poradenství. Umožňujeme přípravu teplé stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní službu. Kapacita je 50 lůžek. Deset lůžek v přízemí domu je upraveno na …
222 783 957