Firmy

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Zajištění noclehu o kapacitě 20 lůžek a hygienického zázemí osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Dále se také zaměřujeme na hmotnou, právní, vzdělávací a poradenskou …
222 783 957

Mater et pueri, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme společnost pro pomoc svobodným matkám v …

Diakonie Evangelické církve metodistické v ČR

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme a poskytujeme křesťanskou sociální, poradenskou a duchovenskou péči osamělým, ohroženým, nemocným a zdravotně postiženým lidem. Pořádáme benefiční koncerty, veřejné sbírky a další. Poskytuje preterapeutickou pomoc dětem i dospělým v oblasti rodinných, výchovných a studijních …
773 460 882

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování psychologického poradenství. Umožňujeme přípravu teplé stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní službu. Disponujeme kapacitou pro 25 …
(2)
257 910 292

Azylový dům Gloria

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování a odborného poradenství lidem bez přístřeší. Pomoc propuštěným vězňům s opětovným začleněním do …
251 552 453


Dům tří přání - mbulantně terénní centrum

 – Naplánovat trasu
Provoz azylových domů pro děti. Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta pomoc s ohledem na zájmy dítěte. Druhým přáním je vytvořit dětem prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně. Třetím přáním je, aby se děti po návratu domů cítily ve své původní rodině lépe než u …
602 662 063

Nadace Divoké husy

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí v tíživé životní …
234 095 767

Nadační fond Ivana Hlinky

 – Naplánovat trasu
Nadace se zabývá podporou bývalých hráčů a ostatních činovníků ledního hokeje, kteří se sami nebo jejich rodiny, nacházejí v sociálně obtížné životní …
211 158 002

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
(1)
724 667 683

Středisko Naděje Bolzanova - nízkoprahové denní centrum

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a pomoci potřebným lidem. Provoz nízkoprahového denního centra. Nabídka služeb praktického lékaře a psychologického poradenství. Zaměřujeme se na duchovní, zdravotní, sociální, hmotnou, stravovací a ubytovací pomoc lidem v …
(1)
222 243 434

Středisko Naděje U Bulhara - nízkoprahové denní centrum

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a pomoci potřebným lidem. Provoz nízkoprahového denního centra. Nabídka služeb praktického lékaře a psychologického poradenství. Zaměřujeme se na duchovní, zdravotní, sociální, hmotnou, stravovací a ubytovací pomoc lidem v …
775 868 860

Zrnka

 – Naplánovat trasu
Jsme občanské sdružení s projekty na podporu rodin dětí, která potřebují po narození pomoc zdravotníků. Podporujeme rodiny, které se ocitly v nouzi finanční nebo materiální. Ať jde o zdravotní komplikace členů rodiny, nebo náhlé úmrtí v rodině. Zaštiťujeme lepší dostupnost porodních …
775 976 520

Dorkas - Dobrovolná organizace každé spolupráce

 – Naplánovat trasu
Pomoc lidem v obtížných životních …
222 745 200