Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Cesta integrace, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a nabídka pomoci lidem, kteří se dostali do krizové či nepříznivé sociální situace. Zaměřujeme se na poradenství sociální a právní pro oběti trestných činů a domácího …
728 677 285

Dotyk

 – Naplánovat trasu
Prevence nežádoucích společenských jevů mezi dětmi a mládeží. Nabídka pomoci lidem ohroženým, v nouzi a na okraji …
776 245 675

Azylový dům sv. Gerarda

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování pro matky s dětmi v tíživé životní …
326 907 824

Letohrádek Vendula

Nabídka sociálních služeb, denních a týdenních stacionářů a krizového ubytování. Provoz řemeslné dílny s možností nákupu výrobků na náhradní …

R - Mosty, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení. Přijímáme matky s dětmi a těhotné ženy od 18-ti let bez rozdílu etnické příslušnosti. Azylový dům je součástí projektu Azylové tréninkové centrum. Poskytujeme odborné sociální …
(1)
326 723 005

Azylový dům sv. Jakuba

 – Naplánovat trasu
Nabízíme jednorázové nebo souvislé ubytování, stravu, hygienu a ošacení pro muže bez přístřeší a v sociální nouzi. Poskytujeme sociální poradenství. Provozujeme počítačové a vzdělávací …
313 030 420

Pečovatelská služba okresu Benešov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové denní centrum pro muže i ženy bez přístřeší či v tíživé životní situaci. Nabízíme pomoc při osobní hygieně a poskytnutí stravy. Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Poskytujeme ošacení a finanční i právní …
734 150 303

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
724 667 695

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Zajištění noclehu a hygienického zázemí osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabídka sociálního poradenství, nízkoprahové pomoci jako je ošacení, potravinová pomoc a hygienické …
326 734 940

SEMIRAMIS z. ú.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení na podporu prevence drogových závislostí. Naším posláním je poskytovat odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních a poradenských programů. Zajišťujeme i preventivní programy a vzdělávací aktivity jako jsou semináře nebo …
606 365 338

Občanské sdružení Tyrkys

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informační, poradenské a kontaktní služby týkající se prevence …
724 066 489

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Berouně - Dluhová poradna

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme bezplatné dluhové poradenství v oblasti vymáhání pohledávek, insolvence, oddlužení, soudního a exekučního řízení a …
736 423 200

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní a expertní bytové poradenství pro …
602 305 225

Azylový dům sv. Josefa

 – Naplánovat trasu
Nabízíme jednorázové nebo souvislé ubytování, stravu, hygienu a ošacení pro muže bez přístřeší a v sociální nouzi. Poskytujeme sociální …
313 030 460