Firmy

Restart Life s.r.o. - zacitzit.cz

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se problémy se závislostí na alkoholu, psychickými poruchami - úzkostmi, depresemi, vyhořením. Terapie je založená na terapeutickém vztahu a účinných kognitivně behaviorálních metodách. Patronem programu je herec Pavel Nový. Garantujeme diskrétnost a …
(1)
725 721 535

Dům tří přání - Centrum pro děti Mezipatro

 – Naplánovat trasu
Provoz azylových domů pro děti. Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta pomoc s ohledem na zájmy dítěte. Druhým přáním je vytvořit dětem prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně. Třetím přáním je, aby se děti po návratu domů cítily ve své původní rodině lépe než u …
233 323 249

Nadace Divoké husy

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí v tíživé životní …
234 095 767

Operace Ester

 – Naplánovat trasu
Cílem organizace je podpora Židů v sociálních oblastech, finanční pomoc židovským organizacím i jednotlivcům a vystupování proti formám …
602 253 913

Sdružení sociálních asistentů

 – Naplánovat trasu
Zajištění sociální asistence u sociálně znevýhodněných rodin s …
724 794 102

Centrum sociálních služeb Děčín

 – Naplánovat trasu
Provozujeme doléčovací pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky. Věnujeme se lidem, kteří jsou závislí nebo mají problém s drogami, alkoholem, Internetem, počítačovými hrami, prací nebo automaty. Zaměřujeme se na osvojování si sociálních a psychických …
412 510 259

YMCA v České republice

Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Snaha o zdravý, odpovědný a radostný život lidí ve společnosti. Vydávání časopisu …

Nová naděje Nymburk

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc lidem v těžkých životních situacích. Pořádáme neziskové …
312 312 320

THEIA - krizové centrum, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci obětem domácího násilí. Poskytování sociálního, psychosociálního a právního poradenství. Zajištění pomoci lidem v dluhové pasti, osobám které jsou, nebo se mohou stát obětí trestné činnosti. Prevence na základních a středních …
775 202 421

Kolpingova rodina Praha 8

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ubytování a podporu matkám s dětmi v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Naším hlavním cílem je funkční rodina plně integrovaná do běžného sociálního …
(1)
283 850 113

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb seniorům a lidem v nouzi včetně terapeutické pomoci. Nabídka pomoci při zvládání péče o vlastní osobu, při osobní hygieně. Disponujeme kapacitou pro 31 osob. Zaměřujeme se na křesťanskou duchovní …
541 422 271

Oblastní charita Žatec

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme sběr šatstva pro potřebné …
603 772 481

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme nepřetržitou cílenou pomoc ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Naším cílem je motivovat uživatelky k samostatnému rozhodování směřující ke změně nepříznivé životní …
416 732 271