Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

 – Naplánovat trasu
Údržba barokního divadla zámku Český …Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní poradenství a expertní bytové poradenství pro …
387 718 313

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
381 102 076

Dům sv. Petra

 – Naplánovat trasu
Poskytování azylového ubytování pro muže, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. Služba je pro může, kteří chtějí svojí situaci řešit a poskytována po dobu nezbytně nutnou, ale maximálně po dobu 12 …
388 310 979

BAKHITA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáháme lidem, rodinám a komunitám na cestě od různých forem moderního otroctví. Naše pomoc se zaměřuje jak na řešení konkrétních krizových situací, tak na terapeutické a preventivní programy. Provozujeme terénní službu, kde sbíráme potraviny, oblečení, nábytek či nabízíme osobní …
606 403 850

Nadační fond Bible 21

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační fond se zaměřením na zprostředkování kulturního a duchovního dědictví Bible kralické současné generaci a přispění k naplnění odkazu české reformace. Zajišťujeme propagační i podpůrné …
739 584 142

Českokrumlovský nadační fond Malého Vítka

 – Naplánovat trasu
Fond podporuje a pomáhá v rozvoji alternativních forem divadelního vyjádření, hudby a výtvarné činnosti mladých lidí ve městě Český Krumlov. Podporu je formou studijních pobytů, hostováním v kulturních pořadech a výstavní …
602 492 349

Nadační fond RBB Invest

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu a rozvoj aktivit fyzických a právnických osob sledujících zlepšení péče o nemocné, zejména pak o nemocné či jinak handicapované děti, zvířecí útulky, lidská práva, osoby v tísni a …
774 421 261

Nadační fond Komunikátorem, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační fond, jehož účelem je vzdělávání mladých lidí a studentů v oblasti komunikací, osobního rozvoje a kariérního poradenství. Chceme jít pozitivním příkladem mladým lidem a připravit je na budoucí …
732 811 742

Nadace Cesta, nadace

 – Naplánovat trasu
Podpora vzdělávání fyzických osob, pomoc sociálně slabším rodinám v rozvojových státech či pomoc při zřizování …
387 020 511

Farní charita Týn nad Vltavou - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené nežádoucími společenskými jevy. Provádíme kontaktní práce, informační servis, sociálně terapeutickou činnost. Fungujeme také jako poradna, výchovní, vzdělávací a aktivizační činitelé. Možnost doprovodu klienta k lékaři nebo na …
385 731 553

Komunitní nadace Blanicko - Otavská

 – Naplánovat trasu
Posláním nadace je rozvoj komunitního života v Blanicko – Otavském regionu. Své poslání naplňuje hledáním, iniciováním a podporou regionálních …
778 080 809