Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Otevřená zahrada

 – Naplánovat trasu
Provozujeme poradenské centrum a "výukové" hřiště s dvanácti interaktivními stanovišti určenými především žákům druhého stupně základních škol. Cílem stanovišť je převést teoretické znalosti ze školy do praxe, aby si lépe osvojily poznatky z přírodopisu, fyziky, zeměpisu a environmentální …
775 424 702

Nadační fond Vranov

 – Naplánovat trasu
Pořádání vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí. Podpora vzdělávání a rozvoje, péče o děti z dětských domovů, ochrana lidských práv a svobod. Zabýváme se publikační činností a pořádáme diskusní …
724 305 559

Nadační fond díla Ondřeje Knolla

 – Naplánovat trasu
Propagace a podpora díla a samotné osobnosti fotografa a knihkupce Ondřeje …
543 255 723

Nadace obce Chvalovice, nadace

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme organizování a vykonávání nadačních aktivit, zejména formou poskytování příspěvků třetím osobám, a to ve vymezených oblastech vzdělávání, osvěty, propagace v kulturních činnostech, v ochraně a péči o životní prostředí a v sociální a zdravotní …

Nadační fond pro nemocné s poruchami krevního srážení

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zkvalitnění péče o nemocné s poruchami krevního srážení, zlepšení diagnostiky krevních onemocnění, podporu dalšího vzdělávání lékařů, sester a zdravotních laborantů. Zabýváme se i výzkumem v oblasti krevních …
532 232 631

Nadační fond Lidé sobě

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na získávání finančních prostředků pro zdravotnická zařízení v celé České republice, a to především v oborech oftalmologie, ortopedie a …

Nadace Zdraví pro Moravu

 – Naplánovat trasu
Propagujeme zdravý životní styl a organizujeme klimatické léčebné pobyty chronicky nemocným alergikům, astmatikům a tělesně postiženým lidem. Pořádáme divadelní představení. Zaměřujeme se také na zlepšení psychosomatického stavu seniorů. Věnujeme se problematice …
603 420 526

Nadační fond AKUTNĚ.CZ

 – Naplánovat trasu
Nadační fond podporuje vzdělávání lékařů v oblasti akutní medicíny a provozuje publikační portál pro odborné lékařské …
728 573 580

Česká myelomová skupina, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu výzkumu mnohočetného myelomu a výzkumu v oblasti chromosomálních a genových abnormalit nemocných s mnohočetným myelomem. Zaměřujeme se na vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientům s mnohočetným …
728 854 226

Nadace EKO 2000

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci ke zlepšování životního prostředí. Zaměření na obnovitelné zdroje domácností v rodinných domech a bytových …
776 298 639

Nadační fond Ledňáček

 – Naplánovat trasu
Zajištění pomoci dětem a podpora jejich kulturního, sportovního a volnočasového …
602 255 925

Nadace orientačního běhu

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj orientačního běhu a dalších sportů napomáhajících zvyšování fyzické kondice, regenerace organismu nebo jsou jinak zdraví prospěšné. Ochrana a tvorba životního prostředí se zaměřením na přírodní prostory, které jsou uvedenými sporty …
541 233 821

Nadační fond Atýsek

 – Naplánovat trasu
Provoz nadačního fondu. Zajištění podpory humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru a pomoci vedoucí ke zlepšování a rozvoji kvality života …

Stínové ŘSD, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Jsme nadační fond pro dopravní infrastrukturu a vycházíme z původního rozsahu naší …