Firmy

Nadace PRECIOSA

 – Naplánovat trasu
Podpora neziskového sektoru a jednotlivců v regionu, zdravotní péče, škol a vzdělávání, kultury a umění, vědy a výzkumu, ekologie a životního prostředí, tělovýchovy a sportu, humanitární a …

Vzděláním proti krizi - Sustainable future o.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme kontaktní kampaně v ulicích zaměřené nejen na finanční a počítačovou …

Nadace Euronisa

 – Naplánovat trasu
Pomáháme lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Podporujeme projekty a činnosti jednotlivých organizací a fyzických osob v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti. Pořádáme benefiční akce. Podporujeme programy prevence AIDS, drog a …
(1)
604 473 478

Podralský nadační fond ZOD

 – Naplánovat trasu
Přispíváme k svébytnému charakteru regionu za spolupráce s místní veřejnou správou, občany a podnikatelským či neziskovým sektorem. Zabýváme se zkvalitňováním životního prostředí a rozvojem místní ekonomiky či kulturně-společenské, vzdělávací i sportovní …
775 025 678

Nadace Škola hrou

 – Naplánovat trasu
Nadace je zřízena za účelem hledání alternativního využití volného času dětí a dospívající mládeže, osvěty a tvorby nových forem zábavného …
482 416 300

Oblastní charita Liberec - Domov sv. Anny

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování pro maminky i s dětmi v tísni. Pomáháme při zajištění stravy, uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí i při zajištění chodu domácnosti. Poskytujeme základní a odborné sociální poradenství, podporu při vytváření a zdokonalování pracovních …
485 108 782

Azylový dům Jonáš

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc formou azylového bydlení ženám, mužům, matkám či otcům a rodinám s dětmi v …
774 116 499

Nadační fond Ozvěna

 – Naplánovat trasu
Nadační fond Ozvěna vznikl za účelem podpory dětí a mladistvých s trvalou ztrátou sluchu. Naším posláním je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělávání, rovnocennou šanci se účastnit společenských, sportovních i volnočasových aktivit a podpořit jejich samostatnost v budoucím …
603 287 154

Nadační fond MA-MA Foundation

 – Naplánovat trasu
Pomáháme rodinám s dětmi v tísni, nezaopatřeným dětem, nemocným v nouzi, veteránům a pozůstalým z válečných konfliktů. Podporujeme kulturní dědictví a zachování tradičních …
603 457 023

Nadace B.Jana Horáčka Českému Ráji, nadace

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci. Přispíváme k rozvoji duchovních hodnot, školství, vzdělávání a vědy, kulturních i sociálních …

Nadace Racek

 – Naplánovat trasu
Podporujeme šíření křesťanství, sociální, zdravotní a charitativní práce a vzdělávání studentů. Dále poskytujeme individuální podporu studentů v průběhu studia. Realizujeme vlastní …
736 453 724

Nadace SYNER

 – Naplánovat trasu
Nadace podporuje sportovní aktivity a vzdělávací projekty pro handicapovanou mládež v rámci …
488 124 101

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Provoz nízkoprahového denního centra s možností osobní hygieny, praní osobního prádla, získání potravin, ošacení a obuvi. Nabídka zprostředkování práce a sociálního i psychologického poradenství. Zajištění křesťanské duchovní …
480 002 637

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
485 150 707