Firmy

Sociální poradna Racek

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme bezplatnou pomoc, psychickou podporu a potřebné informace lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku, životní krize, rizikového způsobu života, dlouhodobé zátěže spojené s péčí o jinou osobu nebo byli zasaženi živelnou …
731 402 920

Nadace Jakoubka ze Stříbra

 – Naplánovat trasu
Snaha o obnovu historického jádra města Stříbra a kulturního centra regionu. Pořádání seminářů, výstav a …

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
371 102 240

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové bydlení pro 6 matek s dětmi v nouzi. Poskytujeme stravování, pomoc při uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí a oprávněných …
376 323 210

Nadační fond západočeských olympioniků

 – Naplánovat trasu
Cílem nadačního fondu je humanitní podpora fyzických osob, které se zúčastnily Olympijských her a jiných světových soutěží jako např. Mistrovství světa, Mistrovství Evropy jako reprezentanti a které se dostaly do tíživé životní …
739 685 010

Nadační fond ÚSMĚV

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu a pomoc dětem se speciálními poruchami dyslexie, dysgrafie a …
776 187 599

BloG Trust nadační fond

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační fond. Podporujeme nadané žáky Gymnázia …
603 431 027

Nadace 700 let města Plzně

 – Naplánovat trasu
Podporujeme projekty směřující k rozvoji a obnově města Plzně, jejichž cílem je zlepšení životních podmínek obyvatel města a jeho propagace. Vytváříme předpoklady pro další rozvoj města a jeho vzhledu. Pořádáme kulturní, sportovní, společenské, humanitární a další …
378 035 300

Plzeňský nadační fond

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem vzdělání a ochranou přírodního prostředí a kulturních památek. Věnujeme se také udělováním studijních stipendií, nadačních příspěvků a placených …

Domov sv. Františka

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme azylové bydlení pro lidi bez domova. Nabízíme podmínky pro samostatnou přípravu stravy, pro celkovou hygienu těla a pro zajištění úklidu. Zprostředkováváme konzultace s psychologem a …
377 220 477

Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog

 – Naplánovat trasu
Činnost nadace pro záchranu židovských …
377 235 749

Nadace pro transplantace kostní dřeně

 – Naplánovat trasu
Nestátní organizace podporující zdravotnické programy ke zkvalitnění života nemocných s těžkými poruchami …
377 521 753

Nadace Železná Opona

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace k prohlubování tolerance a porozumění mezi jedinci, státy a …
374 699 259

Dětský nadační fond Plzeň

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci hendikepovaným dětem a mládeži. Pořádání ozdravných a léčebných …
377 227 143