Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Nadace solidarity

 – Naplánovat trasu
Ochrana lidských práv, kulturních památek a tradic. Rozvoj a podpora vědy, vzdělávání, tělovýchovy, sportu a poskytování humanitární …
234 463 042

Nadační fond Bazaar Charity

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je podporovat dlouhodobě nemocné či jinak znevýhodněné osoby a jejich rodinné příslušníky, kteří se o ně starají. Pomáháme příspěvky na léčbu, rehabilitaci, na koupi zdravotnických pomůcek a …


Nadace Český barok

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se záchranou barokních památek v ČR. Zajišťujeme výzkum, rekonstrukci a obnovu soch. Poskytujeme zpřístupnění a prezentace nejširší …
606 919 112

Otevřená společnost, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme právo na informace, reformy policejních služeb, kulturní politiky, sociálních exkluzí, rovnosti pro ženy a muže. Zabýváme se sociální ekonomikou. Zaměřujeme se na watchdogovou, vzdělávací, analytickou a auditorskou činnost. Nabízíme genderové …
222 561 913

Nadační fond Východočeská hematologie, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Provoz nadačního fondu na podporu a pomoc při zavádění nových léčebných a diagnostických metod, podporu výzkumu s cílem zlepšení výsledků IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové a celého spádového …
495 832 686

Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci, nadace

 – Naplánovat trasu
Provozujeme vzdělávací a kulturní nadaci zaměřenou na mezinárodní spolupráci v rámci Evropské unie. V rámci svého poslání nadace spolupracuje s politickými stranami a hnutími, společenskými i zájmovými organizacemi a sdruženími, občanskými iniciativami, církvemi, a …

Nadace T-Soft Eternity

 – Naplánovat trasu
Vytváření vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na meziodborovém přístupu, synergii a netradiční …
261 710 561

Nadační fond Kapka naděje

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci nemocným dětem zejména s poruchou krvetvorby a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní …
222 312 335

Nadační fond Firm4y - Senior

 – Naplánovat trasu
Nadační fond pomáhá osamělým seniorům v materiální, sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti a pořádá …
222 506 712


Nadační fond Domácí Anděl

 – Naplánovat trasu
Cílem nadačního fondu je přispívat a podporovat rozvoj asistovaného života pacientů, kteří budou pod neustálým dohledem odborníků, ale přitom budou žít v domácím …
739 602 966