Firmy

Nadace Jakuba Voráčka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační …
777 165 975

Nadační fond Rozum a Cit

 – Naplánovat trasu
Všestranná pomoc náhradním rodinám, které vychovávají opuštěné děti. Podporujeme děti v pěstounské a jiné náhradní péči, pěstouny a další náhradní …
323 631 205

Dotyk

 – Naplánovat trasu
Prevence nežádoucích společenských jevů mezi dětmi a mládeží. Nabídka pomoci lidem ohroženým, v nouzi a na okraji …
776 245 675

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní a expertní bytové poradenství pro …
602 305 225

Nová naděje Nymburk

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc lidem v těžkých životních situacích. Pořádáme neziskové …
312 312 320

Arnošt - nadační fond na podporu finančního vzdělávání

 – Naplánovat trasu
Provoz nadačního fondu pro usnadnění zavedení ekonomické gramotnosti základních a středních škol v …
777 075 613

Nadační fond Šance pro děti

 – Naplánovat trasu
Zaměřuje se na podporu dětí v oblasti primární prevence rizikového chování. Podporujeme děti a mládež ve zdravém životním stylu, ve vytváření zdravých společenských vztahů a smysluplném využití volného …
326 716 237

Nadační fond sv. Václava

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci sociálně slabým a lidem v …
321 715 153

Lumen Christi, nadační fond pro nevidomé a těžce zrakově postižené

 – Naplánovat trasu
Podporujeme vydávání a distribuci křesťanské literatury pro nevidomé a zrakově …
222 353 845

Nadace pozemního vojska AČR

 – Naplánovat trasu
Snaha o zvyšování prestiže, popularity a trvalé udržování dobrého jména pozemních sil Armády České …
608 702 353

Nadační fond Zvonek

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc opuštěným a postiženým …

Nadační fond Klíček

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin a napomáhat návratu přirozených a obyčejných věcí do jejich života. Pomáháme při zavádění funkce herního pracovníka a dobrovolníka na dětská …
775 204 109

Český antarktický nadační fond

 – Naplánovat trasu
Podporujeme vědeckovýzkumné činnosti zejména v oblasti výzkumu polárních oblastí, to je Antarktidy a …
549 496 734

Nadační fond na podporu rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet

 – Naplánovat trasu
Nadační fond podporuje hospice a hospicové hnutí v ČR, vzdělávání odborného personálu v oblasti paliativní péče a zlepšení informovanosti …
739 227 306