Firmy

Jatečfond, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Posláním námi provozovaného nadačního fondu je finanční a materiální podpora aktivit gymnázia. Naším cílem je rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, tělovýchovy a sportu, ochrana životního prostředí, kulturních památek a tradic a ochrana lidských práv, zejména práv …
603 576 671

Společnost pro obnovu památek Úštěcka

 – Naplánovat trasu
Zajímáme se o opravy a údržbu památek. Zajišťujeme dokumentaci drobných památek, kterým je věnována minimální pozornost. Pořádáme kulturní …
736 649 329


Nadační fond Matěje Proška

 – Naplánovat trasu
Provoz nadačního fondu zaměřeného na pomoc hendikepovaným osobám, dětem a talentovaným mladým …
477 071 107


Nadace Terezín

 – Naplánovat trasu
Pořádání koncertů, výstav a konferencí v tuzemsku nebo v …
416 782 499

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby občanské poradny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Provozujeme dobrovolnické centrum. Podporujeme děti, znevýhodněné dospělé a seniory v našich spolupracujících přijímajících organizacích. Poskytujeme pomoc a vedení rodičovských, sociálních kompetencí a …
417 638 954

PURKYŇOVA NADACE, nadace

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se humanitární činností, ochranou kulturních, uměleckých a církevních památek či životním …
(1)
602 118 315

Arkadie, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb asistentského bytu. Podpora samostatného …
602 108 718


Nadační fond Karla Blažeje Kopřivy Cítoliby

 – Naplánovat trasu
Vedeme nadační …
415 691 134

Azylový dům pro matky s dětmi Agapé

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu určeného maminkám s dětmi a domu na půli cesty pro mladistvé. Azylový dům je pobytové zařízení pro osoby, které se ocitli v tísni. Dále poskytujeme sociální služby v oblasti psychosociální, sociálně právní, sociálně pedagogické včetně sociálního …
477 070 008

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
411 122 124

Oblastní charita Rumburk

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství spoluobčanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Podpora v rozvoji a samostatnosti prostřednictvím emoční podpory, informací, rad, aktivní pomoci a asistence. Snažíme se vytvářet bezplatné, nezávislé a důvěrné místo nestranné …
412 384 745