Firmy

GN - Galénův nadační fond

 – Naplánovat trasu
Provoz nadačního fondu zaměřeného na vytváření lepšího prostředí a podmínek pro děti a mládež. Příprava volnočasových aktivit, schůzek, kroužků, výletů, …
777 750 131

NADAČNÍ FOND BMJK

 – Naplánovat trasu
Pořádáme silniční běh na 15 km městem Jarmily …
602 859 757

Nadační fond Aktivní ženy na venkově

 – Naplánovat trasu
Zajištění aktivit pro ženy žijící na …
733 379 192

Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace pro podporu činnosti profesionálních i dobrovolných hasičů v ČR formou grantů. Specializujeme se na zachovávání tradic, poskytování příspěvků na projekty osvěty a výchovy mládeže, v neposlední řadě i na podporu hasičských …
724 263 160

Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Zajišťujeme ubytování, stravování, ošacení a podmínky pro celkovou hygienu těla. Nabízíme základní sociální poradenství. Klientky se účastní kurzů o zvládání osobních financí. Vedení k osobní odpovědnosti a zapojení se do běžného chodu …
567 331 452

Středisko křesťanské pomoci Jihlava

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro muže. Zajišťujeme ubytování, stravování, ošacení a podmínky pro celkovou hygienu těla. Nabízíme základní sociální poradenství. Klienti se účastní kurzů o vztazích a zvládání osobních financí. Vedení k osobní odpovědnosti a zapojení se do běžného chodu …
567 307 907

Oblastní charita Pelhřimov

 – Naplánovat trasu
Pomoc občanům v životní tísni při získávání ošacení a jiných základních věcí (nádobí, lůžkoviny a …
720 417 850

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
561 104 631


Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace, která se v rámci svých neziskových aktivit nemalou měrou soustředí na podporu sociálních a charitativních …
606 624 470

SEM Slunečnice

 – Naplánovat trasu
Jsme sdružení zaměřené na ekologickou výchovu. Předáváme dětem kulturní bohatství a vztah k …

Občanská poradna Jihlava

Provozujeme neziskovou organizaci a nabízíme odborné sociální poradenství. Zaměřujeme se na dluhovou, rodinnou, pracovní a majetkovou oblast. Poskytujeme rady, informace, asistenci a aktivní pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jim taková situace …

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
606 631 551

Krizové centrum Jihlava

Provoz krizového centra pro pomoc obětem domácího násilí nebo lidem, kteří se ocitli v akutní krizové situaci ohrožující život či jeho kvalitu. Nabízíme psychoterapii. Zaměřujeme se na relaxační metody, práci s dětmi a další. Pořádáme přednášky pro veřejnost, školy, instituce a jiné …