Firmy


Československý jazzový festival

 – Naplánovat trasu
Pořádání jazzových koncertů - popularizace domácí a zahraniční jazzové tvorby a jejich interpretů, uznávaní umělci ze Slovenska, Evropy a především USA. Seznámení s talenty nastupující generace a s uměním těch nejvýznamnějších světových jazzových hvězd a s jejich tvorbou a …
581 587 773


Nadace CERGE - EI

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc při vzdělávání v bývalých komunistických státech. Propojujeme vzdělávání a špičkový výzkum ve všech oblastech teoretické a empirické ekonomie, včetně oblastí spojených s ekonomickým rozvojem a veřejnými …
224 005 143

Onkos, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Zajišťování pomoci pacientům s nádorovým onemocněním, jejich rodinám i ošetřujícímu …
283 840 302

Nadace Komerční banky a.s. - Jistota

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci, která finančně podporuje projekty zdravotně-sociálního charakteru i projekty v oblasti rozvoje občanské společnosti a vzdělávání. Snažíme se také podporovat osoby v tíživé životní situaci a zdravotně postižené …
800 521 521

Nadace Pangea

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu rozvoje díla Jana Amose Komenského. Snažíme se podporovat rozvoj vzdělanosti a přispět k záchraně či obnově památkových objektů. Udělujeme cenu Za úsilí o nápravu věcí lidských klíčovým dílům, významným projektům, iniciativám a osobnostem. Pořádáme různá …
737 528 000


Linhartova nadace

 – Naplánovat trasu
Prezentace českého i mezinárodního alternativního umění. Propagace uměleckých a kulturních aktivit, především těch, které napomáhají komunikaci mezi umělci a veřejností. Zajišťujeme vytváření vhodného tvůrčího prostředí pro práci a setkávání mladých a nezavedených umělců. Podpora vydávání …
736 638 288

Sdružení pěstounských rodin

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociálního a psychologického …
733 534 466

Nadace Media Development Investment Fund, Inc. - Praha

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se finanční a technologickou pomocí nezávislým mediálním a informačním podnikům fungujícím v nepříznivých podmínkách. Našim klientům pomáháme vybudovat funkční a finančně životaschopné podniky. Podporujeme vzdělanost a rozvoj …
224 312 832

Nadační fond Rozum a Cit

 – Naplánovat trasu
Všestranná pomoc náhradním rodinám, které vychovávají opuštěné děti. Podporujeme děti v pěstounské a jiné náhradní péči, pěstouny a další náhradní …
323 631 205

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

 – Naplánovat trasu
Údržba barokního divadla zámku Český …