Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Oblastní charita Rumburk

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství spoluobčanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Podpora v rozvoji a samostatnosti prostřednictvím emoční podpory, informací, rad, aktivní pomoci a asistence. Snažíme se vytvářet bezplatné, nezávislé a důvěrné místo nestranné …
412 384 745

Nadační fond Kolowrátek

 – Naplánovat trasu
Podpora nadaných dětí a mladistvých i osob v tíživé sociální či zdravotní …
(1)
224 947 319

Nadační fond Patria

 – Naplánovat trasu
Provoz nadačního …
221 424 158

Česko-německý fond budoucnosti

 – Naplánovat trasu
Podpora porozumění mezi Čechy a Němci. Poskytování finanční podpory partnerským projektům z obou …
283 850 512

Nadační fond Hotelové školy v Mariánských Lázních

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora zařízením a aktivitám napomáhajícím rozvoji mládeže v hotelovém školství a také kompenzace nedostatečného materiálního vybavení školy. Dále podporujeme zvelebení objektu školy, spolupráci s veřejností, propagaci školy, zahraniční styky a sociální …
354 622 605

Nadační fond Ivana Hlinky

 – Naplánovat trasu
Nadace se zabývá podporou bývalých hráčů a ostatních činovníků ledního hokeje, kteří se sami nebo jejich rodiny, nacházejí v sociálně obtížné životní …
211 158 002

Domov sv. Františka

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme azylové bydlení pro lidi bez domova. Nabízíme podmínky pro samostatnou přípravu stravy, pro celkovou hygienu těla a pro zajištění úklidu. Zprostředkováváme konzultace s psychologem a …
377 220 477

Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí se zdravotním postižením při jejich vzdělání a předprofesní přípravě. Shromažďujeme finanční prostředky pro poskytnutí stipendia studentům škol Jedličkova ústavu a lidem se zdravotním postižením, jimž příspěvek pomůže v dalším studiu či …
602 296 809

Nadace Sophia

Zabýváme se podporou vzdělávacích akcí, školení a seminářů. Zajišťujeme vytváření i poskytování stipendií a podporujeme stipendijní programy či studijní pobyty v České republice i v zahraničí. Poskytujeme podporu vědeckovýzkumné nebo tvůrčí …


Chotěšovská vlna, o.s.

 – Naplánovat trasu
Obnova a záchrana Chotěšovského kláštera. Snaha o zviditelnění, propagaci a záchranu kulturního dědictví národa. Pořádání benefiční akce Večer pro klášter …
723 263 995

Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace pro podporu činnosti profesionálních i dobrovolných hasičů v ČR formou grantů. Specializujeme se na zachovávání tradic, poskytování příspěvků na projekty osvěty a výchovy mládeže, v neposlední řadě i na podporu hasičských …
724 263 160

Sdružení azylových domů v ČR, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení spojuje osoby a organizace zabývající se lidmi bez přístřeší a vytváří pro ně odborné …
596 630 186