Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Otevřená zahrada

 – Naplánovat trasu
Provozujeme poradenské centrum a "výukové" hřiště s dvanácti interaktivními stanovišti určenými především žákům druhého stupně základních škol. Cílem stanovišť je převést teoretické znalosti ze školy do praxe, aby si lépe osvojily poznatky z přírodopisu, fyziky, zeměpisu a environmentální …
775 424 702


Nadační fond ELEUTHERIA

 – Naplánovat trasu
Jsme nadační fond zaměřený na podporu výtvarného …
224 222 642

Nadační fond Sirona

 – Naplánovat trasu
Podpora a zviditelnění výzkumu nádorových onemocnění či onkologických …

Plné vědomí

Účelem nadačního fondu je podporovat rozvoj plného vědomí všech bytostí. V praxi to znamená, že rozvíjíme a podporujeme techniky všímavosti (mindfulness) a jógy. Podporujeme v osobním rozvoji znevýhodněné skupiny. Snažíme se, aby byl v naší společnosti pojem plné vědomí brán jako známý a …

Nadační fond Pomozte darem

 – Naplánovat trasu
Nadační fond podporující tuzemské i zahraniční humanitární projekty a dále organizace provozující obecně prospěšnou …
602 951 281

Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové

 – Naplánovat trasu
Jsme nadace pro ochranu a uchování českého výtvarného kulturního dědictví. Podporujeme sociální a charitativní činnost. Nadace vedle badatelských, vydavatelských a propagačních aktivit souvisejících s dílem Karla Svolinského současně vyhledává i jiné zajímavé projekty z oblasti výtvarného …
267 914 875

Nadace Sophia

Zabýváme se podporou vzdělávacích akcí, školení a seminářů. Zajišťujeme vytváření i poskytování stipendií a podporujeme stipendijní programy či studijní pobyty v České republice i v zahraničí. Poskytujeme podporu vědeckovýzkumné nebo tvůrčí …

Dům sv. Petra

 – Naplánovat trasu
Poskytování azylového ubytování pro muže, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. Služba je pro může, kteří chtějí svojí situaci řešit a poskytována po dobu nezbytně nutnou, ale maximálně po dobu 12 …
388 310 979

Nadační fond Festival spisovatelů Praha

 – Naplánovat trasu
Pořádání festivalu spisovatelů. Propagace světové literatury, představování literátů, básníků a spisovatelů ze zahraničí. Zprostředkováváme mezinárodní tvůrčí uměleckou činnost. Zasazujeme českou literaturu do mezinárodního kontextu a propagujeme jméno České republiky v …
224 241 312

Myslivecká nadace

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu vědy a výzkumu lesnictví a …

Nadace Škola hrou

 – Naplánovat trasu
Nadace je zřízena za účelem hledání alternativního využití volného času dětí a dospívající mládeže, osvěty a tvorby nových forem zábavného …
482 416 300

Nadační fond sv. Václava

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci sociálně slabým a lidem v …
321 715 153