Firmy

Krebul, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb informačního centra pro mládež. Poskytujeme informace v oblasti cestování, ekologie, práce, vzdělávání, volného času a …
388 424 196

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …
950 241 111

Podněty.cz

 – Naplánovat trasu
Snaha o zvýšení vlivu slušných obyvatel a hostů České republiky na mravy a moudré hospodaření institucí veřejné a státní …
721 963 527

Leo Club Tábor

 – Naplánovat trasu
Dobročinná nezisková organizace mladých lidí pořádá dobročinné …
720 248 879

Oblastní spolek ČČK Jindřichův Hradec

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Zajišťujeme první pomoc, rekondiční pobyty a pátrací službu. Jako dobrovolnická organizace pořádáme pro akce pro staré, nemocné a tělesně postižené …
384 361 135

Portus Prachatice, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež. Snažíme se prostřednictvím svých šesti zařízení přistupovat kontinuálně k problematice. Budujeme spokojený život. Poskytujeme například služby v oblasti prevence sociálního vyloučení a sociálně patologických jevů a rizikového …
722 928 192

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …
602 409 324

Humanitární pomoc Ukrajině, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme humanitární organizace z Jihočeského kraje. Pořádáme hmotné a finanční sbírky. Pomáháme materiální a finanční pomocí v obcích a městech ve válečné oblasti v zóně bojů na východě Ukrajiny. Přijímáme jakoukoliv materiální pomoc: oděvy, hračky pro děti, školní potřeby, zdravotnický materiál …
(2)
384 385 143

Pionýrská skupina 8. března Jindřichův Hradec

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Zaměřujeme se na výlety do přírody i za kulturou, získávání tábornických znalostí a dovedností, turistika, sport, rukodělné činnosti a samozřejmě spousta …
777 295 478

Spolek Kamínky

 – Naplánovat trasu
Jsme nezisková organizace. Pořádáme akce pro veřejnost, kulturní akce, výlety, exkurze do přírody, výukové programy pro školy, Montessori programy, přednášky či …
774 953 244

Svaz občanských sdružení České republiky

 – Naplánovat trasu
Dobrovolné, nevládní, neziskové občanské sdružení pro ochranu zájmů …
602 432 445

Mateřské centrum Sluníčko

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové aktivity pro děti a mládež. K dispozici je hudební zkušebna. Hrajeme společně s rodiči hry, říkáme říkanky, vyrábíme, malujeme, zpíváme, cvičíme. Také chodíme na výlety. Organizujeme burzu oblečení a dětské …
731 402 991

Azylový dům Rybka Studená

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro všechny občany v krizové životní situaci. Řešíme nepříznivé životní situace, vedeme k samostatnosti, pomáháme sociálně a právně, podporujeme při vytváření a udržování vztahů a samostatného života. Poskytujeme přístřeší hlavně pro rodiny s dětmi. Kapacita je 35 …
384 391 001

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj dobrovolnictví. Pomáháme zájemcům o dobrovolnictví, dobrovolníkům i organizacím s cílem zajistit potřebné dobrovolnické programy a zapojit obyvatele do řešení problémů komunity. Spolupracujeme na programech na podporu dětí, mládeže, zdravotně postižených dětí i …
774 719 767