Firmy

Sbor dobrovolných hasičů Letkov

 – Naplánovat trasu
Provoz sboru dobrovolných hasičů a zásahové …
602 405 898

Plzeňská potravinová banka

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …
602 434 535

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme komplexní řízení dobrovolnické činnosti pro plzeňský region. Realizujeme projekty pro seniory v oblasti vzdělávání, aktivizačních projektů, terapeutických prací a podpory rozvoje i udržení psychických a fyzických sil. Dále se zabýváme podporou a vytvářením kvalitních mezilidských …
377 260 425

OB Blatná

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek občanů ze Starého Plzence a okolí. Zaměřujeme se na vlastenecko-dobročinnou …
604 591 305

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Letiny

 – Naplánovat trasu
Vedeme sbor dobrovolných …
371 596 102

Cultura Afrika

 – Naplánovat trasu
Realizace multikulturních programů pro školy a další vzdělávací instituce na témata jako život v Africe či …
776 132 513

Dobrý skutek

 – Naplánovat trasu
Zprostředkování finančních darů na vybraný charitativní účel výměnou za předmět od slavné osobnosti ze sportu, kultury i politiky. Podpora osob nacházejících se ve složitých životních situacích. Pořádání finančních …
731 537 205


Sbor dobrovolných hasičů Vlčtejn

 – Naplánovat trasu
Vedeme sbor dobrovolných …

Staroplzenecké varhany

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení podporující rekonstrukci varhan v kostele Narození Panny …
736 768 514

Sbor dobrovolných hasičů Borovno

 – Naplánovat trasu
Vedeme sbor dobrovolných …
371 594 217

NZDM STATION 17

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce nebo-li …
725 581 884

SPMP ČR pobočný spolek Mnichov

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na poskytnutí pomoci lidem s mentálním postižením a jejich rodinám. Podporujeme všechny iniciativy zabezpečující zlepšování podmínek života, prosazujeme rovnoprávné postavení občanů s mentálním postižením. Pořádáme školení, večerní školu nebo festival …
354 692 134

Kontaktní centrum PREVENT

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme prevence sociálně patologických jevů především u mladých lidí. Nabízíme adiktologické služby pro osoby závislé na drogách, alkoholu či herních automatech, pro rodiny, pro mládež a děti. Dále provádíme terénní práci, vzdělávací …
383 322 357