Firmy

Archa - humanitární sdružení

 – Naplánovat trasu
Zajišťování rozvojové a přímé humanitární pomoci v regionech s vysokou mírou chudoby a sociální potřebností v oblastech s akutní potřebou. Zprostředkováváme medicínskou, ošetřovatelskou, sociální a materiální …
733 254 497

Klub rodičů a přátel Dětského centra v Kladně

 – Naplánovat trasu
Ochrana práv a realizace zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí a jejich rodin. Poskytujeme ambulantní služby, neurologickou poradnu zaměřenou zejména na rizikové novorozence a nedonošené děti, problematiku dětí s mozkovou obrnou. Také poskytujeme psychologickou poradnu a rehabilitační …
604 614 856

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů - kraj Středočeský

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …
724 179 688

SDH a MH Pátek

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů a kroužek mladých hasičů. Provádíme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel nejen při požárech. Zájemce o kroužek mladých hasičů školíme v oblasti teorie a poté je přezkušujeme na odznaky odbornosti různých úrovní. Organizujeme kulturní i společenské …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Beroun

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme Euroklíče. Provozujeme půjčovnu kompenzačních …
736 282 467

Občanské sdružení MÁTA

 – Naplánovat trasu
Organizování klubové činnosti a náplně volného času dětí a mládeže v náhradních rodinách včetně víkendových a prázdninových …
603 490 945

Seniorcentrum Říčany

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zajišťujeme služby, jako je drobný úklid, venčení domácích zvířat, zahradnické služby, ohřev jídla a zednické práce. Nabízíme půjčovnu kompenzačních pomůcek. Provozujeme poradnu pro …
732 383 424

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH - Masečín

 – Naplánovat trasu
Provoz sboru dobrovolných hasičů a poskytování ochrany majetku a …

Dobrovolnické centrum Kladno, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem dobrovolnictví v ČR a zajišťováním dobrovolnických služeb především v kladenském regionu. Spolupracujeme s několika organizacemi. Nabízíme pomoc v dětských domovech a centrech, nemocnicích, azylovém domě i v domovech pro seniory. Poskytujeme sociální …
775 287 546

SH ČMS - sbor dobrovolných hasičů v Jelenicích u Mělníku

 – Naplánovat trasu
Provoz sboru dobrovolných …
723 246 874

Svaz tělesně postižených v České republice ,o.s. místní organizace Beroun

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme osoby se zdravotním postižením a zejména tělesným. Hájíme potřeby a zájmy OZP a …

HOPE Worldwide Česká republika

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je pomáhat potřebným, ale také podporovat dobrovolnickou …
608 746 844

Pravý Hradec

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem kulturního dění. Zajišťujeme vzdělávání a zachování kulturních tradic města. Pořádáme kulturní či společenské akce, jarmarky a masopusty. Zajišťujeme propagaci občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života i rozvoje města …
284 890 873

Respondeo, o. s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství v oblasti občanského života, lidských práv a sociální a pracovněprávní oblasti. Pořádáme semináře pro firmy, školy a další organizace, které se týkají základů finanční gramotnosti, oblasti exekucí a insolvenčního zákona, problematiky domácího násilí a …