Firmy

Archa - humanitární sdružení

 – Naplánovat trasu
Zajišťování rozvojové a přímé humanitární pomoci v regionech s vysokou mírou chudoby a sociální potřebností v oblastech s akutní potřebou. Zprostředkováváme medicínskou, ošetřovatelskou, sociální a materiální …
733 254 497

BIOSYNCHRON Therapy, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora a realizace projektů spojených s léčbou civilizačních a genetických chorob. Poskytování dotací handicapovaným osobám a …
777 608 650

Sbor dobrovolných hasičů Rybník

 – Naplánovat trasu
Sdružování dobrovolných hasičů. Pořádání soutěží v požárním útoku i zábavných akcí pro …
776 271 836

Občanské sdružení PUMR

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu a rozvoj kvality života, ochranu přírody a zachování krajinného rázu přírody. Naším cílem je také zachování a obnova historických a kulturních památek. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce. Zajišťujeme propagaci regionu a podporu cestovního …

Asistence, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme osobní a pracovní asistenci studentům a absolventům Jedličkova ústavu v Praze, pracovní konzultace a bezbariérovou dopravu. Podporujeme jejich …
241 083 579

Lékořice - Centrum podpůrné péče

 – Naplánovat trasu
Nabídka dobrovolné pomoci a psychosociální podpory pacientům Thomayerovy nemocnice. Snažíme se vnášet do nemocničního prostředí více mezilidského kontaktu a zpříjemňovat volný čas pacientů smysluplnou aktivitou. Realizujeme dobrovolnické programy pro podporu psychiky …
(1)
261 083 690

Sbor dobrovolných hasičů Praha - Zbraslav

 – Naplánovat trasu
Provádíme zásahy a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných …
257 921 494

Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín

 – Naplánovat trasu
Provoz dobrovolnického …
571 999 223

Z babiččina kapsáře, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se neziskovou službou v oblasti zachování kulturního dědictví a zkvalitnění života na venkově. Činnost společnosti je tématicky členěna do několika programů. Každý program má vlastní cíle, organizačně se mohou prolínat. Pravidlem však je, že jeden pomáhá v realizaci …
(2)
604 115 724

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Organizování rozvojové a humanitární pomoci, příprava a zapojení dobrovolníků do mezinárodních …
224 826 040

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

 – Naplánovat trasu
Realizujeme aktivity pro dobré vztahy mezi lidmi. Podporujeme a realizujeme výzkumné, výcvikové a vzdělávací programy. Poskytujeme poradenství a terapie. Zajišťujeme stáže. Oblasti, na které se zaměřujeme jsou ekologická oblast, humanitární a lidská práva, sociální a zdravotní …
257 328 901

Inkano Písek o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje neziskového sektoru a občanské společnosti v …
382 210 319

Sbor dobrovolných hasičů Borovno

 – Naplánovat trasu
Vedeme sbor dobrovolných …
371 594 217