Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení podkladů a návrhů pro koncepční či komplexní řešení rozvoje a regenerace města k vytvoření harmonického urbanistického …
378 035 001

Destinační managment Český západ

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace zabývající se plánováním, organizací, komunikací a regulací cestovního …
606 659 634

ROUDNÁ SOBĚ s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Společnost se zabývá podporou rozvoje lokality …

Místní akční skupina Pošumaví

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb a poradenství v rámci spolupráce na poli regionálního rozvoje. Pořádání seminářů na téma obnovy …
376 387 717

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb v oblasti podpory regionálního rozvoje v kraji, posuzování projektů a záměrů, podpory podnikání. Provádíme tvorbu analýz, koncepcí a programů a přípravy a řízení rozvojových projektů. Analytická a koncepční činnost se věnuje řadě tématických oblastí regionálního …
377 201 410

CzechIt - Regional Development of Tourism, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme koordinační, vzdělávací, statisticko-prognostické, informační a poradenské centrum pro cílený rozvoj cestovního …
731 689 967

Podpůrný a rozvojový servis o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme obecně prospěšné služby veřejnosti, které usnadňují a zkvalitňují pobyt pacientů v nemocnici, nadstandardní vybavení pokojů, společenských místností, jídelen, čekáren, vyšetřoven a heren pro děti. Zajišťujeme údržbu a obnovu pokojů s nadstandardním …
377 220 862

Sdružení za obnovu vesnice

 – Naplánovat trasu
Obnova kulturního a společenského života, obnova českých národních tradic a zvyklostí na vesnici. Obnova a zachování historických a kulturních památek a pamětihodností vesnice. Pořádáme zahradní slavnosti, Den země, Stavění Máje a pálení čarodějnic, Pouť a další …
374 693 137

Památník Hartmanice

 – Naplánovat trasu
Sdružení založené k rekonstrukci jedné z posledních synagog na …
605 226 226


Klimentovská a.s.

 – Naplánovat trasu
Předmětem naší činnosti je péče o správu, revitalizaci, všestranný rozvoj a poskytování služeb na území obce Velká Hleďsebe. Realizujeme projekty, které napomáhají rozvoji a revitalizaci svěřeného …
602 254 669

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO

Naším hlavním úkolem je podpora rozvoje venkova a podnikatelských aktivit na venkově. Pořádáme semináře, workshopy a nabízíme poradenství v oblasti regionálního rozvoje. Podporujeme venkovský cestovní ruch a agroturistiku. Zajišťujeme certifikaci místních produktů a propagaci …

Keltoi, středisko Nižbor

 – Naplánovat trasu
Organizujeme a realizujeme projekty a volnočasové aktivity či ukázky řemesel. Pořádáme festivaly a výstavy. Sdružujeme a rozvíjíme kulturní dědictví předků se zájmem o keltskou …
602 340 991

MAS Sokolovsko, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Koordinace sokolovského regionu ve všech oblastech. Nabídka realizace metody LEADER a programu EAFRD na území regionu a poskytování služeb při financování projektů k rozvoji regionu. Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje. Posouzení projektů k rozvoji …
739 011 869