Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Keltoi, středisko Nižbor

 – Naplánovat trasu
Organizujeme a realizujeme projekty a volnočasové aktivity či ukázky řemesel. Pořádáme festivaly a výstavy. Sdružujeme a rozvíjíme kulturní dědictví předků se zájmem o keltskou …
602 340 991

Velká lóže pecařská

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení. Snažíme se o podporu a rozvoj pekařství dle starých …

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

 – Naplánovat trasu
Podporujeme nadané české i zahraniční studenty SŠ a VŠ a vědce. Nabízíme stipendia, granty, studijní pobyty a informační …
541 211 043

Patrioti MSK, z. s.

 – Naplánovat trasu
Naše společnost se zabývá rozvojem moravskoslezského kraje. Dvakrát ročně pořádáme inspirativní, networkingová setkání s top osobnostmi našeho …
775 218 693

LOS - Liberecká občanská společnost o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace s cílem osobnostního a sociálního rozvoje na regionální i mezinárodní úrovni. Nabízíme účast na mezinárodních projektech a školení. Pořádáme workshopy formou skupinové práce, brainstormingu, diskuze, práce s podklady a uměleckých …
604 809 590

Spolek LK Dobrá Voda

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace pro zlepšení kulturního a společenského života v …
723 212 093

MAS Dolnobřežansko o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Hlavním předmětem činnosti je zprostředkování grantů a dotací pro fyzické i právnické osoby působící na území, které MAS obsluhuje. Zveřejňuje výzvy pro místní žadatele o dotace, zajišťuje konzultace, poradenskou činnost, administrativu, hodnocení a výběr projektů k …
724 685 248

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení podkladů a návrhů pro koncepční či komplexní řešení rozvoje a regenerace města k vytvoření harmonického urbanistického …
378 035 001

Evropské poradenské a informační centrum Olomouc

 – Naplánovat trasu
Působíme v oblasti posílení partnerství mezi podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, státní správou a …
585 234 174

MAS Vyhlídky,z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se aktivitami pro rozvoj venkova v oblasti obcí Mělnicka, Kokořínska a povodí Liběchovky. Organizujeme vzdělávací kurzy a školení. Zajišťujeme monitoring rozvojových procesů. Poskytujeme informace pro …
724 068 686

CzechIt - Regional Development of Tourism, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme koordinační, vzdělávací, statisticko-prognostické, informační a poradenské centrum pro cílený rozvoj cestovního …
731 689 967

Strop o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenství v oblasti sociálního zabezpečení a pracovněprávních a rodinných vztahů. Realizujeme odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny (pro budoucí osvojitele, pěstouny a pěstouny na přechodnou …
571 110 896

Regionální rozvojová agentura Vysočina

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro podporu a koordinaci komplexního hospodářského a sociálního rozvoje na území kraje …
606 706 823