Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Český svaz ochránců přírody Manětínsko

 – Naplánovat trasu
Jsme sdružení zabývající se ochranou přírody především na Plzeňsku, ochranou dravců a sov a stěhováním mravenišť. Zajišťujeme také péči o krajinu a kulturní památky či údržbu zeleně. Zaměřujeme se na enviromentální výchovu ve formě tisku a distribuce informativních letáků, samolepek a …
725 552 919

Útulek U Šmudliny

 – Naplánovat trasu
Provoz záchranné stanice pro psy. Poskytujeme kapacitu 20 …
608 154 180

Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace pro ochranu …
377 460 088

ČSOP ZO Neurazy

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního …

Tachovský Ornitologický spolek

 – Naplánovat trasu
Provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy. Zabýváme se odchytem plazů, ptactva a následného kroužkování, úpravou hnízd a hnízdišť. Dále se zabýváme odchytem zraněných živočichů, nebo živočichů v nouzi, jejich léčením a následným vypouštěním do volné …
608 154 180

ČSOP ZO Rokycany

 – Naplánovat trasu
Provozujeme záchranou stanici pro zraněné, nemocné či jinak handicapované živočichy. Zajišťujeme odchyt, ošetření a léčbu zvířat. Disponujeme technickým, materiálním i personálním …
371 722 686

Svoboda zvířat Plzeň

Provozování ekologické neziskové organizace pro ochranu zvířat. Pořádání výchovných a osvětových …

ZO ČSOP SPÁLENÉ POŘÍČÍ

Zajišťujeme provozování regionálního ekocentra a záchranné stanice pro poraněná zvířata. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro …

Animal Art Report - občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provoz záchranné stanice divokých zvířat. Zajišťujeme chov jihoamerických …
604 633 860

Pro-Bio Svaz ekologických zemědělců RC Srdce Čech

 – Naplánovat trasu
Provoz Svazu ekologických zemědělců. Poskytujeme seznamy ekofarem, producentů a zpracovatelů biopotravin, obchodních organizací a nabízíme produkty ekologického zemědělství. Sdružujeme také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického …
353 312 023

Český rybářský svaz MO Hořovice

 – Naplánovat trasu
Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport. Organizujeme rybářský …
608 168 700

PRO - BIO Svaz ekologických zemědělců, regionální centrum Šumava

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme seznamy ekofarem, producentů a zpracovatelů biopotravin, obchodních organizací a nabízíme produkty ekologického zemědělství. Cílem je přispět ke zlepšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků a zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních příležitostí zemědělských …
602 830 998

ZO 18/02 ČSOP Makov

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme péči o zraněné, nemocné či nevyspělé volně žijící živočichy. Provozujeme ekocentrum zabývající se praktickou osvětovou činností dětí a mládeže. Organizujeme environmentálně zaměřené hry, soutěže a …
728 130 527