Firmy

ČSOP ZO Neurazy

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního …

První společnost za práva koček

 – Naplánovat trasu
Sdružování členské základny a provoz depozit pro péči o opuštěné …
257 923 106

Občanské sdružení LABUŤKA

 – Naplánovat trasu
Jsme sdružení podporující domovy s divokými zvířaty, které se snaží o jejich zpětné vypuštění do přírody. Poskytujeme odborné poradenství v oblasti péče o divoká zvířata. Organizujeme veřejné sbírky na podporu domovů pro divoká …
606 557 666

Opuštěný pes o.s.

Podpora útulků pro opuštěná a týraná …

Pro-Bio Regionální centrum Bílé Karpaty

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme seznamy ekofarem, producentů a zpracovatelů biopotravin, obchodních organizací a nabízíme produkty ekologického …
572 696 323

Stanice pro handicapované dravce a sovy - Znojmo

 – Naplánovat trasu
Provozování stanice pro handicapované dravce a sovy s možností prohlídky expozice. Posláním je péče o zraněné či nemocné dravce a sovy. Ve stanici jsou umístění i dravci s trvalým postižením, kteří by ve volné přírodě …
608 312 090

Fousek o. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení na ochranu opuštěných …
777 043 814

Hnutí Brontosaurus BRĎO - Vlkani,Mikulčice

 – Naplánovat trasu
Provádění aktivit v oblasti ekologické výchovy pro děti i širší veřejnost. Nabízíme širokou škálu činností pro ochranu životního přírodního dětství. Pořádáme tábory a jiné akce. Máme vlastní knihovnu a zajišťujeme …
605 763 112

Česká krajina CZ

Zabýváme se ochrannou živočichů a pečujeme o zvířata v …

Nadační fond Psí Naděje

 – Naplánovat trasu
Hlavním cílem je pomáhat opuštěným nebo týraným psům, podporovat psí domovy, útulky a osoby z řad soukromých ochránců zvířat, kterým není lhostejný osud našich čtyřnohých přátel. Fond je přísně neziskový, všichni členové fondu se pomoci psům věnují ve svém volném čase a bez nároku na …
602 119 463

František Adámek

Zajištění ukázek dravců a sov i pro filmové a reklamní využití. Odchov vzácných dravců a …

Brněnská nadace ochrany zvířat, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro ochranu psů, koní, hospodářských i exotických …
511 130 520

ZO ČSOP Společnost pro zvířata-01/90

 – Naplánovat trasu
Organizace se zabývá ochranou zvířat. Pomáháme přispět k ohleduplnějšímu zacházení. Organizujeme přednášky a besídky pro žáky škol i …
(1)
222 511 494