Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Charita Ostrava - Charitní středisko Gabriel

 – Naplánovat trasu
Nabídka aktivizačních, vzdělávacích a výchovných programů pro seniory. Poskytujeme kurzy práce na PC, výtvarné činnosti či přednášky a besedy. Kapacita služeb je 25 osob. Nabízíme zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice a …
(1)
599 527 590


Domov pro seniory Krnov

Nabízíme pečovatelské služby. Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně. Zajišťujeme stravu, sociální poradenství a pomoc při zajištění chodu domácnosti. Zprostředkováváme kontakt se společenským …

Klub Seniorů

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub pro …
(1)
606 724 904

HVĚZDA - občanské sdružení - Centrum denních aktivit

 – Naplánovat trasu
Provoz centra denních aktivit. Středisko poskytuje lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením či chronickým duševním onemocněním programy, které podporují osoby v samostatnosti a pomáhají se vracet do denních činností a rozvíjet jejich …
(1)
577 005 511

SENIOR Otrokovice

Poskytování sociálních služeb a nabídka ubytování pro …


Oblastní charita Uherské Hradiště - Centrum denních služeb pro seniory

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových programů pro seniory. Kapacita je 10 osob. Zajištění podpory a pomoci seniorům se sníženou soběstačností, začlenění do společnosti. Pomoc při poskytnutí nebo zajištění …

Centrum seniorů

 – Naplánovat trasu
Podpora seniorů či osob se zdravotním postižením v aktivním prožívání života a v naplňování jejich duchovních …

Klub důchodců Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Provoz klubu pro …

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., místní organizace Černovice

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …

Spolek Hurá na Výlet!

Výlety pro seniory 65 let+ a osoby ZTP za 100 Kč bez předváděcích akcí tzv. šmejdů. Mimo výletů spolek organizuje besedy, přednášky, koncerty a další setkání pro seniory a osoby …

Společnost seniorů a jejich přátel

 – Naplánovat trasu
Provádění činností v oblasti kulturní, společenské, sportovní a umělecké. Nabídka výuky …

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní poradenství a expertní bytové poradenství pro …
495 521 048