Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dům seniorů Michle s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Registrované nestátní sociální a zdravotnické ambulantní zařízení s příjemnou rodinnou atmosférou v klidné části …
(2)
261 222 789

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Náš domov nabízí kvalitní a útulné bydlení, rodinnou atmosféru, lidský a přátelský přístup profesionálních pečovatelek i domácí stravování. Patříme mezi neziskové organizace a náš domov byl založen za účelem pomoci seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným …
734 367 659


Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 - Klub aktivního stáří

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub pro seniory. Nabízíme přednášky na témata z oblasti bezpečnosti, zdravotnictví či historie, dále kulturní programy, malé výtvarné dílny či poznávací …
775 704 258

Nadace České spořitelny

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc lidem v nouzi a řešíme závažná společenská témata, jako jsou problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí. Zasazujeme se o rozvoj komunit či životního prostředí. Společně s partnery z neziskového sektoru se věnuje dlouhodobým projektům ve všech zmíněných …
956 711 036

Generace Plus, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc a podporu osobám napříč generacemi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Zaměřujeme se na posilování mezigenerační odpovědnosti, spolupráci v rámci rodiny, získávání a předávání odborných poznatků o výchově, vybudování a provozování multigeneračního komunitního …

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 - Nízkoprahový klub seniorů

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub …
728 131 922

REMEDIUM Praha, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme seniorům kontakt se společenským prostředím, duševní a tělesné aktivity. Pořádáme vzdělávací, pohybové, relaxační, jazykové a taneční kurzy. Zajišťujeme výlety a pobyty. Provozujeme klub pro …
272 739 833

SENVIA z. s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme aktivizační programy pro seniory: výlety, kultura, sport a jiné. Pořádáme výlety, soutěže, vycházky a relaxační aktivity. Snažíme se nabídnout další možnosti pro pestrý a smysluplný život, které dopomohou k rozšíření zájmů a k poznávání nových přátel, poskytnou nové …
775 177 566

Fosa, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby sociální rehabilitace a osobní asistence pro osoby s mentálním postižením, s obtížemi chování nebo, které dlouhodobě potřebují pomoc. Začínáme s projektem Mohamed k …
271 910 016

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní poradenství a expertní bytové poradenství pro …
234 462 073

Buď Fit Seniore

 – Naplánovat trasu
Nabízíme aktivním seniorům pravidelné vhodné cvičební aktivity pod vedením profesionálů a to v průběhu celého …
602 668 676

Komunitní centrum Louka

 – Naplánovat trasu
Nabízíme komunitní, kulturní, společenské, vzdělávací a umělecké aktivity především pro …
775 788 930

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - Základní organizace vnitřně postižených

 – Naplánovat trasu
Nabízíme odborné rehabilitační a rekondiční programy. Nabízíme volno-časové aktivity. Pořádáme rekondiční pobyty. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné i seniory a soustředit se na prevenci civilizačních …
224 812 225