Firmy

Junák - český skaut, Jihočeský kraj

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. D8le organizujeme schůzky, výpravy, akce a …
737 558 493

Krebul, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb informačního centra pro mládež. Poskytujeme informace v oblasti cestování, ekologie, práce, vzdělávání, volného času a …
388 424 196

Spolek Medvědí šlápoty - Tábor

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá zotavovací akce, tábory a pravidelné schůzky pro děti a …
775 263 697

YMCA Strmilov

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Mezi naše kroužky patří klub deskových her, hudební kroužek, mateřské centrum, biblický a řezbářský kroužek. Pořádáme letní …
737 354 524

Městská charita České Budějovice

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového centra pro děti a mládež. Možnost ubytování pro sociálně nepřizpůsobivé …
731 604 456

Petr Vondruš

 – Naplánovat trasu
Provozuji skautský oddíl. Organizuji hry a aktivity pro …

Portus Prachatice, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc všem rodinám s dětmi ve věku od 4 do 9 let. Organizování volnočasových aktivit pro děti. Respektujeme individualitu, důstojnost a potřeby dětí. Podporujeme týmový …
720 375 646

NZDM STATION 17

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce nebo-li …
725 581 884

Portus Prachatice, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež. Snažíme se prostřednictvím svých šesti zařízení přistupovat kontinuálně k problematice. Budujeme spokojený život. Poskytujeme například služby v oblasti prevence sociálního vyloučení a sociálně patologických jevů a rizikového …
722 928 192

Ratejna

 – Naplánovat trasu
Aktivity sdružení jsou zaměřeny na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže. Pořádání koncertů, divadelních představení a pobytových …
605 474 588

ICM Jindřichův Hradec z.s. - Informační centrum pro mládež

 – Naplánovat trasu
Informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti v oblastech: Vzdělávání, práce, cestování v ČR a zahraničí, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU, regionální informace, zdraví a ekologie, poradenství v oblasti ERASMUS + a Evropské dobrovolné …
722 485 453

Pionýrské centrum Český Krumlov

 – Naplánovat trasu
Pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež. Zajišťování víkendových výprav a …
606 941 468

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Čestice - Podlesáci

Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Zaměřujeme se na tábornictví, turistiku, kulturu, sport, výlety, setkávání, soutěže, turnaje či na divadlo. Pořádáme pravidelné schůzky v naší klubovně, víkendové akce nebo letní …

Cheiron T, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiče na mateřské dovolené. Zajišťujeme pomoc těm, kteří se nacházejí v obtížné životní nebo sociální situaci. Poskytujeme doučování, nejmladší děti se zde učí základním sociálním a hygienickým návykům, individuální komunikaci i soužití v …
603 526 246