Firmy


Občanské sdružení Hnutí Go!

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj moderních metod výchovy a vzdělávání, organizujeme kurzy GO. Zaměřujeme se na sebepoznání, rozvoj komunikace, týmové spolupráce a tvořivosti. Zajišťujeme semináře pedagogům a podporujeme vydávání publikací o zážitkové …

Klub SHM Prostějov

 – Naplánovat trasu
Činnost naší organizace vychází z výchovných principů preventivního systému a je inspirovaná životem sv. Jana Boska. Věnujeme se volnému času dětí. Zaměřujeme se na organizování kroužků a táborů. Nabídka kurzů přípravy na manželství. Pořádání národních i mezinárodních …
582 344 110

Sdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se záměrem humanizovat protinádorovou léčbu dětí. Pořádáme rekondiční pobyty a vedeme registr dárců kostní dřeně. Dále organizujeme divadelní představení, koncerty, vánoční besídky, víkendové pobyty, den dětí i společenské …
585 854 476

YMCA Olomouc

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Usilujeme o harmonický rozvoj člověka a jsme otevřeni všem lidem bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví a sociální …
775 217 207

Milada Soldánová

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mobilní dopravní hřiště pro …
778 016 767

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

 – Naplánovat trasu
Poskytování právního poradenství v oblasti lidských a občanských práv v České republice. Řešíme pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, dluhy, bydlení, diskriminaci, sociální dávky i cizinecké …
773 154 568

Pionýrská skupina Dřevohostice

 – Naplánovat trasu
Pořádáme společenské akce či tábory pro děti a mládež. Zajišťujeme oddílové schůzky, kluby, víkendové výpravy a …

SK SAM - Sportovní aktivity mládeže Olomouc

 – Naplánovat trasu
Zajištění sportovních aktivit pro děti a mládež se zaměřením na …
605 765 096

NZDM klub Zóna

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme místo pro setkávání dětí, mládeže a rodičů s dětmi. Zaměřujeme se na děti, mládež, rodiny a lidi v nouzi. Nabízíme sociální služby a odborné poradenství v nízkoprahovém zařízením dále pomoc rodinám při výchově dětí. Podpora matek s dětmi a posílení zdravého rodinného …
(1)
773 980 992

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

 – Naplánovat trasu
Nabízíme zájmové kroužky sportovní, přírodovědné, výtvarné i technické. Organizujeme letní tábory. Vedeme družstva aerobiku, basketbalu, volejbalu, stolního tenisu, aikida a další. Provozujeme také klub předškolních dětí, kroužek historického šermu a klub pěstounských …
583 214 212

Pionýrská skupina Kojetín

Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Vykonáváme osvětovou, kulturně výchovnou, vzdělávací a charitativní činnost. Hájíme a uspokojujeme zájmy a oprávněné …

Středisko volného času Lipník nad Bečvou

Zajišťujeme organizaci volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. Provozujeme venkovní, posilovací hřiště a rodinné centrum. Pořádáme zájmové kroužky, dětské taneční, sportovní a tvořivé …