Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Hnutí Žebřík

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se aplikací zážitkové pedagogiky. Působíme na fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí a …
774 065 295

Pionýrská skupina Plši Soběchleby

 – Naplánovat trasu
Pořádáme společenské akce či tábory pro děti a mládež. Nabízíme kapacitu tábora 60 míst, klubovnu, jídelnu i kuchyň. Provádíme různé výlety i vodácké …
776 151 633

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Slunce Jeseník

 – Naplánovat trasu
Provozujeme výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. Organizujeme schůzky, výpravy, akce a tábory. Dále pořádáme skautské …
736 201 445

Kamarádi otevřených srdcí

 – Naplánovat trasu
Pořádáme volnočasové aktivity, kulturní, sportovní a společenské akce na podporu integrace nejen handicapovaných spoluobčanů a nabízíme zooterapii. Dojíždíme s pejsky a králíky do speciálních MŠ, ZŠ, SŠ, dětských domovů, podporovaného bydlení, domovů důchodců, kojeneckého ústavu, nemocnic a …
777 212 560

YMCA Olomouc

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Usilujeme o harmonický rozvoj člověka a jsme otevřeni všem lidem bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví a sociální …
775 217 207

Klub SHM Prostějov

 – Naplánovat trasu
Činnost naší organizace vychází z výchovných principů preventivního systému a je inspirovaná životem sv. Jana Boska. Věnujeme se volnému času dětí. Zaměřujeme se na organizování kroužků a táborů. Nabídka kurzů přípravy na manželství. Pořádání národních i mezinárodních …
582 344 110

Junák - český skaut, středisko Ruda nad Moravou, 2. Chlapecký Olšany

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
732 411 819Asociace TOM ČR, TOM 4116 LOTUS

 – Naplánovat trasu
Provoz turistického oddílu …
777 708 659

Sdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se záměrem humanizovat protinádorovou léčbu dětí. Pořádáme rekondiční pobyty a vedeme registr dárců kostní dřeně. Dále organizujeme divadelní představení, koncerty, vánoční besídky, víkendové pobyty, den dětí i společenské …
585 854 476

Centrum pro volný čas mládeže

 – Naplánovat trasu
Pořádání letních i jarní táborů, víkendových pobytů, zimního lyžování, her v přírodě a …
581 211 720

CIPOS - Centrum informací pro občanskou společnost

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informační servis nevládním neziskovým organizacím. Dále podporujeme integraci ČR do EU a rozvoj občanské společnosti. Nabízíme konzultační služby, organizujeme kulturní i vzdělávací …
582 338 258