Firmy

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Hraničář Červená Voda

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Děti u nás mohou získat znalosti zálesáka, naučit se pracovat s počítačem, věnovat se sportovním nebo výtvarným aktivitám, případně se mohou pouze sejít povídat si a zahrát …
465 626 140Sbor dobrovolných hasičů Černovír

 – Naplánovat trasu
Vytváříme podmínky k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech. Věnujeme se práci s dětmi a pořádání kulturních …
723 198 802


Dětské centrum Svitavy

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme komplexní léčebně preventivní, ošetřovatelskou, výchovnou a rehabilitační péči ohroženým, zanedbávaným či týraným dětem. K dispozici je 33 lůžek a 5 lůžek pro matky s dětmi. Nabízí krátkodobé pobyty. Organizujeme kulturní a společenské …
(1)
461 535 131

ABATAB, spolek pro péči o rodinu

 – Naplánovat trasu
Pomáháme rodinám s dětmi řešit náročné situace, které samy nezvládnou, a potřebují pomoc nebo radu, např. řešení vztahů v rodině, nastavení komunikace, výchovné problémy dětí, finanční problémy, nezvládání péče o děti, neshody mezi rodiči a dětmi, pomoc s navázáním kontaktu s dětmi …
732 161 125


Pionýrská skupina Přelouč

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
466 955 099

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kormorán

Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Pionýr podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, výchovných, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv a rozvíjí zájmové činnosti členů …

Junák - český skaut, středisko Kameničky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a …
723 156 227

Asociace TOM ČR, TOM 20801 Brontíci

 – Naplánovat trasu
Provoz turistického oddílu mládeže. Pořádání letních a víkendových …
777 324 399

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Pardubicích

 – Naplánovat trasu
Skupina pořádá náboženská setkání a programy pro děti i mládež. Nabízíme sportovní i zájmové kroužky pro děti, mládež i dospělé. Dále nabízíme letní tábory pro děti i mládež, jarní lyžování, pěveckou soutěž Muzikantská Cecilka pro mládež, pěvecký festival Cantate Bimbi pro děti a řadu …
461 100 508

Bzuk, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení pořádající letní dětské tábory a příležitostné akce pro děti a mládež. Zaměřujeme se na zotavovací akce, jednodenní a víkendové akce a výlety, kulturní, sportovní, recesní, turistické i jiné …
776 841 182